หมวดหมู่:

spaprać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspaprać

  • การออกเสียง : spartaczyć spartaczyć [pl]
  • การออกเสียง : spieprzyć spieprzyć [pl]
  • การออกเสียง : schrzanić schrzanić [pl]
  • การออกเสียง : sknocić sknocić [pl]
  • การออกเสียง : schrzaniona schrzaniona [pl]
  • การออกเสียง : spapraj spapraj [pl]
  • การออกเสียง : spaprałam spaprałam [pl]
  • การออกเสียง : spaprz spaprz [pl]
  • การออกเสียง : zapieprz zapieprz [pl]