หมวดหมู่:

sostantivo maschile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo maschile

 • การออกเสียง : eliporto eliporto [it]
 • การออกเสียง : galvanismo galvanismo [it]
 • การออกเสียง : elmetto elmetto [it]
 • การออกเสียง : elicoide elicoide [it]
 • การออกเสียง : brachiblasto brachiblasto [it]
 • การออกเสียง : editto editto [it]
 • การออกเสียง : elioscopio elioscopio [it]
 • การออกเสียง : gerontocomio gerontocomio [it]
 • การออกเสียง : fillu fillu [sc]
 • การออกเสียง : gemello gemello [it]
 • การออกเสียง : ecoincentivo ecoincentivo [it]
 • การออกเสียง : embrice embrice [it]
 • การออกเสียง : vivagno vivagno [it]
 • การออกเสียง : bottame bottame [it]
 • การออกเสียง : echeggiamento echeggiamento [it]
 • การออกเสียง : ecotipo ecotipo [it]
 • การออกเสียง : eloquio eloquio [it]
 • การออกเสียง : ellenismo ellenismo [it]
 • การออกเสียง : ecclesiastico ecclesiastico [it]
 • การออกเสียง : botro botro [it]
 • การออกเสียง : gelificante gelificante [it]
 • การออกเสียง : generalato generalato [it]
 • การออกเสียง : interiore interiore [it]
 • การออกเสียง : tintinnio tintinnio [it]
 • การออกเสียง : gallinaceo gallinaceo [it]
 • การออกเสียง : gastaldo gastaldo [it]
 • การออกเสียง : eliparco eliparco [it]
 • การออกเสียง : epicardio epicardio [it]
 • การออกเสียง : cavillo cavillo [it]
 • การออกเสียง : emerito emerito [it]
 • การออกเสียง : nannufaro nannufaro [it]
 • การออกเสียง : gasteropode gasteropode [it]
 • การออกเสียง : nanufero nanufero [it]
 • การออกเสียง : galbulo galbulo [it]
 • การออกเสียง : garbino garbino [it]
 • การออกเสียง : endoparassita endoparassita [it]
 • การออกเสียง : Tiglio Selvatico Tiglio Selvatico [it]
 • การออกเสียง : elettorato elettorato [it]
 • การออกเสียง : economo economo [it]
 • การออกเสียง : ebetismo ebetismo [it]
 • การออกเสียง : elione elione [it]
 • การออกเสียง : elaborato elaborato [it]
 • การออกเสียง : tabulatore tabulatore [it]
 • การออกเสียง : arpigiano arpigiano [it]
 • การออกเสียง : tacchettio tacchettio [it]
 • การออกเสียง : emettitore emettitore [it]
 • การออกเสียง : garbuglio garbuglio [it]
 • การออกเสียง : elettrometro elettrometro [it]
 • การออกเสียง : doglio doglio [it]
 • การออกเสียง : gallicanesimo gallicanesimo [it]
 • การออกเสียง : tecnocrate tecnocrate [it]
 • การออกเสียง : effettore effettore [it]
 • การออกเสียง : epatoprotettore epatoprotettore [it]
 • การออกเสียง : effusore effusore [it]
 • การออกเสียง : figliastri figliastri [it]
 • การออกเสียง : dileguo dileguo [it]
 • การออกเสียง : endocarpo endocarpo [it]
 • การออกเสียง : elettroshoc elettroshoc [it]
 • การออกเสียง : verro verro [it]
 • การออกเสียง : elevatore elevatore [it]
 • การออกเสียง : gasometro gasometro [it]
 • การออกเสียง : emiplegico emiplegico [it]
 • การออกเสียง : gerarca gerarca [it]
 • การออกเสียง : ampelodesmo ampelodesmo [it]
 • การออกเสียง : partenio partenio [it]
 • การออกเสียง : gessato gessato [it]
 • การออกเสียง : emarginato emarginato [it]
 • การออกเสียง : botriocefalo botriocefalo [it]
 • การออกเสียง : miccio miccio [it]
 • การออกเสียง : encefalogramma encefalogramma [it]
 • การออกเสียง : eliscalo eliscalo [it]
 • การออกเสียง : eiettore eiettore [it]
 • การออกเสียง : dinai dinai [sc]
 • การออกเสียง : garrito garrito [it]
 • การออกเสียง : eliotropismo eliotropismo [it]
 • การออกเสียง : non luogo a procedere non luogo a procedere [it]
 • การออกเสียง : bdellostoma bdellostoma [it]
 • การออกเสียง : bologramma bologramma [it]
 • การออกเสียง : socceranto socceranto [it]
 • การออกเสียง : bolometro bolometro [it]