หมวดหมู่:

sostantivo maschile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo maschile

 • การออกเสียง : gelato gelato [it]
 • การออกเสียง : zenzero zenzero [it]
 • การออกเสียง : damasco damasco [es]
 • การออกเสียง : filantropo filantropo [pt]
 • การออกเสียง : gallego gallego [es]
 • การออกเสียง : efebo efebo [pt]
 • การออกเสียง : genitivo genitivo [es]
 • การออกเสียง : Germanio Germanio [eo]
 • การออกเสียง : germano germano [pt]
 • การออกเสียง : garbo garbo [pt]
 • การออกเสียง : enfisema enfisema [es]
 • การออกเสียง : gendarme gendarme [fr]
 • การออกเสียง : emigrante emigrante [es]
 • การออกเสียง : generale generale [it]
 • การออกเสียง : contoide contoide [it]
 • การออกเสียง : fradi fradi [fur]
 • การออกเสียง : daino daino [it]
 • การออกเสียง : elogio elogio [pt]
 • การออกเสียง : ebano ebano [it]
 • การออกเสียง : emblema emblema [es]
 • การออกเสียง : geode geode [en]
 • การออกเสียง : Gallone Gallone [de]
 • การออกเสียง : galoppatoio galoppatoio [it]
 • การออกเสียง : allofono allofono [it]
 • การออกเสียง : geranio geranio [es]
 • การออกเสียง : geroglifico geroglifico [it]
 • การออกเสียง : edulcorante edulcorante [es]
 • การออกเสียง : galego galego [gl]
 • การออกเสียง : timo timo [es]
 • การออกเสียง : affètto affètto [it]
 • การออกเสียง : elfo elfo [pt]
 • การออกเสียง : epididimo epididimo [it]
 • การออกเสียง : cementificio cementificio [it]
 • การออกเสียง : vocoide vocoide [pt]
 • การออกเสียง : damerino damerino [it]
 • การออกเสียง : genoma genoma [es]
 • การออกเสียง : Garzo Garzo [it]
 • การออกเสียง : filamento filamento [es]
 • การออกเสียง : germe germe [pt]
 • การออกเสียง : geco geco [it]
 • การออกเสียง : nocciolo nocciolo [it]
 • การออกเสียง : eleatico eleatico [it]
 • การออกเสียง : endometrio endometrio [it]
 • การออกเสียง : tarassaco tarassaco [it]
 • การออกเสียง : gelone gelone [it]
 • การออกเสียง : seguito seguito [it]
 • การออกเสียง : germicida germicida [pt]
 • การออกเสียง : risalto risalto [it]
 • การออกเสียง : educandato educandato [it]
 • การออกเสียง : germanismo germanismo [es]
 • การออกเสียง : gambetto gambetto [it]
 • การออกเสียง : bovindo bovindo [it]
 • การออกเสียง : abomaso abomaso [pt]
 • การออกเสียง : cassero cassero [it]
 • การออกเสียง : proceddu proceddu [sc]
 • การออกเสียง : molinismo molinismo [it]
 • การออกเสียง : gnomone gnomone [it]
 • การออกเสียง : effeminato effeminato [it]
 • การออกเสียง : Tè verde Tè verde [it]
 • การออกเสียง : sparato sparato [it]
 • การออกเสียง : asciugacapelli asciugacapelli [it]
 • การออกเสียง : emendamento emendamento [it]
 • การออกเสียง : gerosolimitano gerosolimitano [it]
 • การออกเสียง : ecogoniometro ecogoniometro [it]
 • การออกเสียง : eforo eforo [it]
 • การออกเสียง : gerundivo gerundivo [pt]
 • การออกเสียง : geologo geologo [it]
 • การออกเสียง : epicentro epicentro [it]
 • การออกเสียง : genotipo genotipo [it]
 • การออกเสียง : interino interino [es]
 • การออกเสียง : Eocene Eocene [en]
 • การออกเสียง : gerundio gerundio [es]
 • การออกเสียง : echino echino [it]
 • การออกเสียง : falasco falasco [it]
 • การออกเสียง : fono fono [it]
 • การออกเสียง : tabulato tabulato [it]
 • การออกเสียง : germoglio germoglio [it]
 • การออกเสียง : zafferano zafferano [it]
 • การออกเสียง : tabloide tabloide [pt]
 • การออกเสียง : satrape satrape [fr]
 • การออกเสียง : matroso matroso [it]
 • การออกเสียง : zampillo zampillo [it]
 • การออกเสียง : ebreo ebreo [it]
 • การออกเสียง : càntaro càntaro [nap]
 • การออกเสียง : emistichio emistichio [it]
 • การออกเสียง : ectoderma ectoderma [it]
 • การออกเสียง : epicureo epicureo [it]
 • การออกเสียง : cotesto cotesto [it]
 • การออกเสียง : ventilabro ventilabro [pt]
 • การออกเสียง : ecumenismo ecumenismo [pt]
 • การออกเสียง : geoide geoide [pt]
 • การออกเสียง : emotivo emotivo [es]
 • การออกเสียง : galero galero [es]
 • การออกเสียง : lebete lebete [it]
 • การออกเสียง : nartece nartece [it]
 • การออกเสียง : elleboro elleboro [it]
 • การออกเสียง : eluvio eluvio [it]
 • การออกเสียง : gangsterismo gangsterismo [it]
 • การออกเสียง : epiciclo epiciclo [it]
 • การออกเสียง : gaudio gaudio [ia]