หมวดหมู่:

sostantivo femminile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo femminile

 • การออกเสียง : gente gente [pt]
 • การออกเสียง : amore amore [it]
 • การออกเสียง : Elsa Elsa [sv]
 • การออกเสียง : Veronica Veronica [it]
 • การออกเสียง : Gemma Gemma [en]
 • การออกเสียง : gasolina gasolina [es]
 • การออกเสียง : geografia geografia [it]
 • การออกเสียง : Gerbera Gerbera [es]
 • การออกเสียง : echidna echidna [en]
 • การออกเสียง : ganga ganga [es]
 • การออกเสียง : gelatina gelatina [pt]
 • การออกเสียง : gelosia gelosia [it]
 • การออกเสียง : gara gara [it]
 • การออกเสียง : gengiva gengiva [pt]
 • การออกเสียง : eloquenza eloquenza [it]
 • การออกเสียง : elucubrazione elucubrazione [it]
 • การออกเสียง : egida egida [it]
 • การออกเสียง : egira egira [it]
 • การออกเสียง : costura costura [pt]
 • การออกเสียง : galla galla [es]
 • การออกเสียง : gelateria gelateria [ca]
 • การออกเสียง : voglia voglia [it]
 • การออกเสียง : cementeria cementeria [it]
 • การออกเสียง : geologia geologia [pt]
 • การออกเสียง : cote cote [lmo]
 • การออกเสียง : ecloga ecloga [la]
 • การออกเสียง : resilienza resilienza [it]
 • การออกเสียง : senape senape [it]
 • การออกเสียง : guaina guaina [it]
 • การออกเสียง : emergenza emergenza [it]
 • การออกเสียง : eiezione eiezione [it]
 • การออกเสียง : valeriana valeriana [ca]
 • การออกเสียง : Genia Genia [it]
 • การออกเสียง : ematuria ematuria [it]
 • การออกเสียง : emazia emazia [it]
 • การออกเสียง : geomorfologia geomorfologia [pt]
 • การออกเสียง : geotermia geotermia [pt]
 • การออกเสียง : geenna geenna [it]
 • การออกเสียง : cementazione cementazione [it]
 • การออกเสียง : geriatria geriatria [fi]
 • การออกเสียง : satrapia satrapia [ca]
 • การออกเสียง : ecografia ecografia [pt]
 • การออกเสียง : eclampsia eclampsia [es]
 • การออกเสียง : latebra latebra [it]
 • การออกเสียง : epidemiologia epidemiologia [pt]
 • การออกเสียง : madreselva madreselva [es]
 • การออกเสียง : egloga egloga [it]
 • การออกเสียง : effigie effigie [fr]
 • การออกเสียง : genuflessione genuflessione [it]
 • การออกเสียง : toponimia toponimia [es]
 • การออกเสียง : emarginazione emarginazione [it]
 • การออกเสียง : gazzella gazzella [it]
 • การออกเสียง : eliminatoria eliminatoria [es]
 • การออกเสียง : enallage enallage [it]
 • การออกเสียง : gastrula gastrula [it]
 • การออกเสียง : eleganza eleganza [it]
 • การออกเสียง : ecumene ecumene [en]
 • การออกเสียง : fiata fiata [it]
 • การออกเสียง : santoreggia santoreggia [it]
 • การออกเสียง : massimizzazione massimizzazione [it]
 • การออกเสียง : suprema suprema [es]
 • การออกเสียง : genetica genetica [it]
 • การออกเสียง : ecolalia ecolalia [es]
 • การออกเสียง : geopolitica geopolitica [it]
 • การออกเสียง : chiassosità chiassosità [it]
 • การออกเสียง : madrepora madrepora [it]
 • การออกเสียง : Salvia sclarea Salvia sclarea [la]
 • การออกเสียง : gerontologia gerontologia [fi]
 • การออกเสียง : cotogna cotogna [it]
 • การออกเสียง : encefalopatia encefalopatia [pt]
 • การออกเสียง : econometria econometria [it]
 • การออกเสียง : paremiologia paremiologia [it]
 • การออกเสียง : valerianella valerianella [it]
 • การออกเสียง : vistosità vistosità [it]
 • การออกเสียง : ecologia ecologia [pt]
 • การออกเสียง : facondia facondia [it]
 • การออกเสียง : gelata gelata [it]
 • การออกเสียง : alalia alalia [it]
 • การออกเสียง : genealogia genealogia [pt]
 • การออกเสียง : editoria editoria [pt]
 • การออกเสียง : gavina gavina [it]
 • การออกเสียง : soia soia [it]
 • การออกเสียง : gastrectomia gastrectomia [pt]
 • การออกเสียง : cromatografia cromatografia [pt]
 • การออกเสียง : bignônia bignônia [pt]
 • การออกเสียง : Gazzetta Gazzetta [it]
 • การออกเสียง : gemmazione gemmazione [it]
 • การออกเสียง : gattara gattara [it]
 • การออกเสียง : geosfera geosfera [pt]
 • การออกเสียง : elettronica elettronica [it]
 • การออกเสียง : gengivite gengivite [it]
 • การออกเสียง : passiflora passiflora [it]
 • การออกเสียง : gammaglobulina gammaglobulina [es]
 • การออกเสียง : elastina elastina [es]
 • การออกเสียง : teche teche [it]
 • การออกเสียง : educanda educanda [es]
 • การออกเสียง : tabe tabe [pt]
 • การออกเสียง : ampelografia ampelografia [it]
 • การออกเสียง : emorragia emorragia [it]
 • การออกเสียง : geodesia geodesia [pt]