หมวดหมู่:

sostantivo femminile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo femminile

 • การออกเสียง : gente
  gente [pt]
 • การออกเสียง : amore
  amore [it]
 • การออกเสียง : Elsa
  Elsa [sv]
 • การออกเสียง : Veronica
  Veronica [it]
 • การออกเสียง : Gemma
  Gemma [en]
 • การออกเสียง : gasolina
  gasolina [es]
 • การออกเสียง : geografia
  geografia [it]
 • การออกเสียง : Gerbera
  Gerbera [es]
 • การออกเสียง : echidna
  echidna [en]
 • การออกเสียง : ganga
  ganga [es]
 • การออกเสียง : gelatina
  gelatina [pt]
 • การออกเสียง : gelosia
  gelosia [it]
 • การออกเสียง : gara
  gara [it]
 • การออกเสียง : gengiva
  gengiva [pt]
 • การออกเสียง : egida
  egida [it]
 • การออกเสียง : eloquenza
  eloquenza [it]
 • การออกเสียง : elucubrazione
  elucubrazione [it]
 • การออกเสียง : egira
  egira [it]
 • การออกเสียง : costura
  costura [pt]
 • การออกเสียง : gelateria
  gelateria [ca]
 • การออกเสียง : voglia
  voglia [it]
 • การออกเสียง : galla
  galla [es]
 • การออกเสียง : cementeria
  cementeria [it]
 • การออกเสียง : cote
  cote [lmo]
 • การออกเสียง : geologia
  geologia [pt]
 • การออกเสียง : ecloga
  ecloga [la]
 • การออกเสียง : senape
  senape [it]
 • การออกเสียง : resilienza
  resilienza [it]
 • การออกเสียง : guaina
  guaina [it]
 • การออกเสียง : Genia
  Genia [it]
 • การออกเสียง : emergenza
  emergenza [it]
 • การออกเสียง : eiezione
  eiezione [it]
 • การออกเสียง : valeriana
  valeriana [ca]
 • การออกเสียง : ematuria
  ematuria [it]
 • การออกเสียง : emazia
  emazia [it]
 • การออกเสียง : geenna
  geenna [it]
 • การออกเสียง : geotermia
  geotermia [pt]
 • การออกเสียง : geomorfologia
  geomorfologia [pt]
 • การออกเสียง : cementazione
  cementazione [it]
 • การออกเสียง : geriatria
  geriatria [fi]
 • การออกเสียง : eclampsia
  eclampsia [es]
 • การออกเสียง : latebra
  latebra [it]
 • การออกเสียง : satrapia
  satrapia [ca]
 • การออกเสียง : effigie
  effigie [fr]
 • การออกเสียง : ecografia
  ecografia [pt]
 • การออกเสียง : epidemiologia
  epidemiologia [pt]
 • การออกเสียง : egloga
  egloga [it]
 • การออกเสียง : madreselva
  madreselva [es]
 • การออกเสียง : genuflessione
  genuflessione [it]
 • การออกเสียง : toponimia
  toponimia [es]
 • การออกเสียง : emarginazione
  emarginazione [it]
 • การออกเสียง : gazzella
  gazzella [it]
 • การออกเสียง : enallage
  enallage [it]
 • การออกเสียง : eliminatoria
  eliminatoria [es]
 • การออกเสียง : ecumene
  ecumene [en]
 • การออกเสียง : gastrula
  gastrula [it]
 • การออกเสียง : eleganza
  eleganza [it]
 • การออกเสียง : fiata
  fiata [it]
 • การออกเสียง : santoreggia
  santoreggia [it]
 • การออกเสียง : massimizzazione
  massimizzazione [it]
 • การออกเสียง : suprema
  suprema [es]
 • การออกเสียง : Salvia sclarea
  Salvia sclarea [la]
 • การออกเสียง : genetica
  genetica [it]
 • การออกเสียง : ecolalia
  ecolalia [es]
 • การออกเสียง : madrepora
  madrepora [it]
 • การออกเสียง : cotogna
  cotogna [it]
 • การออกเสียง : geopolitica
  geopolitica [it]
 • การออกเสียง : chiassosità
  chiassosità [it]
 • การออกเสียง : gerontologia
  gerontologia [fi]
 • การออกเสียง : encefalopatia
  encefalopatia [pt]
 • การออกเสียง : gelata
  gelata [it]
 • การออกเสียง : facondia
  facondia [it]
 • การออกเสียง : econometria
  econometria [it]
 • การออกเสียง : paremiologia
  paremiologia [it]
 • การออกเสียง : ecologia
  ecologia [pt]
 • การออกเสียง : valerianella
  valerianella [it]
 • การออกเสียง : vistosità
  vistosità [it]
 • การออกเสียง : alalia
  alalia [it]
 • การออกเสียง : genealogia
  genealogia [pt]
 • การออกเสียง : editoria
  editoria [pt]
 • การออกเสียง : soia
  soia [it]
 • การออกเสียง : gavina
  gavina [it]
 • การออกเสียง : Gazzetta
  Gazzetta [it]
 • การออกเสียง : gastrectomia
  gastrectomia [pt]
 • การออกเสียง : cromatografia
  cromatografia [pt]
 • การออกเสียง : gattara
  gattara [it]
 • การออกเสียง : bignônia
  bignônia [pt]
 • การออกเสียง : gemmazione
  gemmazione [it]
 • การออกเสียง : passiflora
  passiflora [it]
 • การออกเสียง : geosfera
  geosfera [pt]
 • การออกเสียง : elettronica
  elettronica [it]
 • การออกเสียง : gengivite
  gengivite [it]
 • การออกเสียง : elastina
  elastina [es]
 • การออกเสียง : gammaglobulina
  gammaglobulina [es]
 • การออกเสียง : teche
  teche [it]
 • การออกเสียง : educanda
  educanda [es]
 • การออกเสียง : emorragia
  emorragia [it]
 • การออกเสียง : tabe
  tabe [pt]
 • การออกเสียง : ampelografia
  ampelografia [it]
 • การออกเสียง : geodesia
  geodesia [pt]