หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : giovane giovane [it]
 • การออกเสียง : libertino libertino [es]
 • การออกเสียง : capriccio capriccio [it]
 • การออกเสียง : Lotta Lotta [fi]
 • การออกเสียง : ombra ombra [it]
 • การออกเสียง : cassa cassa [it]
 • การออกเสียง : muro muro [eo]
 • การออกเสียง : paese paese [it]
 • การออกเสียง : pano pano [tr]
 • การออกเสียง : termine termine [de]
 • การออกเสียง : armadio armadio [it]
 • การออกเสียง : ordalia ordalia [it]
 • การออกเสียง : caos caos [es]
 • การออกเสียง : adesivo adesivo [it]
 • การออกเสียง : teiera teiera [it]
 • การออกเสียง : pasticcio pasticcio [it]
 • การออกเสียง : amicizia amicizia [it]
 • การออกเสียง : estremo estremo [it]
 • การออกเสียง : fattoria fattoria [it]
 • การออกเสียง : sensualità sensualità [it]
 • การออกเสียง : locale locale [en]
 • การออกเสียง : mattina mattina [it]
 • การออกเสียง : lampion lampion [nl]
 • การออกเสียง : guardia guardia [es]
 • การออกเสียง : canzone canzone [it]
 • การออกเสียง : conoscenza conoscenza [it]
 • การออกเสียง : pianoforte pianoforte [it]
 • การออกเสียง : caffettiera caffettiera [it]
 • การออกเสียง : coda coda [it]
 • การออกเสียง : cornice cornice [en]
 • การออกเสียง : spazio spazio [it]
 • การออกเสียง : prova prova [sv]
 • การออกเสียง : esercizio esercizio [it]
 • การออกเสียง : contre contre [fr]
 • การออกเสียง : sezione sezione [it]
 • การออกเสียง : comandante comandante [pt]
 • การออกเสียง : pianista pianista [es]
 • การออกเสียง : tavola tavola [it]
 • การออกเสียง : poliziotto poliziotto [it]
 • การออกเสียง : ventura ventura [it]
 • การออกเสียง : ossuto ossuto [it]
 • การออกเสียง : corridoio corridoio [it]
 • การออกเสียง : posto posto [it]
 • การออกเสียง : pentola pentola [it]
 • การออกเสียง : purga purga [pt]
 • การออกเสียง : telescopio telescopio [es]
 • การออกเสียง : parodia parodia [es]
 • การออกเสียง : nazione nazione [it]
 • การออกเสียง : platea platea [es]
 • การออกเสียง : mento mento [it]
 • การออกเสียง : freccia freccia [it]
 • การออกเสียง : recinto recinto [pt]
 • การออกเสียง : palco palco [it]
 • การออกเสียง : nocciola nocciola [it]
 • การออกเสียง : minimale minimale [fr]
 • การออกเสียง : colloquio colloquio [it]
 • การออกเสียง : assunto assunto [pt]
 • การออกเสียง : gangrena gangrena [pt]
 • การออกเสียง : acme acme [en]
 • การออกเสียง : megalomania megalomania [en]
 • การออกเสียง : giro giro [es]
 • การออกเสียง : iperbole iperbole [it]
 • การออกเสียง : apologia apologia [en]
 • การออกเสียง : sogno sogno [it]
 • การออกเสียง : prurito prurito [es]
 • การออกเสียง : grotta grotta [it]
 • การออกเสียง : Nettuno Nettuno [it]
 • การออกเสียง : fronte fronte [it]
 • การออกเสียง : cloaca cloaca [es]
 • การออกเสียง : behaviorismo behaviorismo [pt]
 • การออกเสียง : apiario apiario [it]
 • การออกเสียง : Suolo Suolo [it]
 • การออกเสียง : partita partita [ia]
 • การออกเสียง : bisbiglio bisbiglio [it]
 • การออกเสียง : antropofagia antropofagia [es]
 • การออกเสียง : diagonale diagonale [it]
 • การออกเสียง : incendio incendio [es]
 • การออกเสียง : asilo asilo [es]
 • การออกเสียง : avvenire avvenire [it]
 • การออกเสียง : intento intento [es]
 • การออกเสียง : autostrada autostrada [it]
 • การออกเสียง : antitesi antitesi [it]
 • การออกเสียง : intestino intestino [es]
 • การออกเสียง : neutrino neutrino [it]
 • การออกเสียง : stazione stazione [it]
 • การออกเสียง : computo computo [it]
 • การออกเสียง : distintivo distintivo [es]
 • การออกเสียง : monumento monumento [it]
 • การออกเสียง : generoso generoso [es]
 • การออกเสียง : esperienza esperienza [it]
 • การออกเสียง : asteroide asteroide [es]
 • การออกเสียง : tardanza tardanza [es]
 • การออกเสียง : imbuto imbuto [it]
 • การออกเสียง : samovar samovar [en]
 • การออกเสียง : epidemia epidemia [pt]
 • การออกเสียง : Maddalena Maddalena [it]
 • การออกเสียง : immobile immobile [en]
 • การออกเสียง : SATA SATA [fi]
 • การออกเสียง : andante andante [it]
 • การออกเสียง : coscienza coscienza [it]