หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : manierismo manierismo [es]
 • การออกเสียง : globo globo [es]
 • การออกเสียง : fotocopia fotocopia [es]
 • การออกเสียง : assassino assassino [it]
 • การออกเสียง : nanna nanna [mt]
 • การออกเสียง : faro faro [it]
 • การออกเสียง : corno corno [es]
 • การออกเสียง : amerindio amerindio [es]
 • การออกเสียง : ragazzo ragazzo [it]
 • การออกเสียง : ancora ancora [it]
 • การออกเสียง : Tizio Tizio [it]
 • การออกเสียง : gatto gatto [it]
 • การออกเสียง : ato ato [pt]
 • การออกเสียง : fulmine fulmine [it]
 • การออกเสียง : sacrificio sacrificio [es]
 • การออกเสียง : inconveniente inconveniente [pt]
 • การออกเสียง : divisa divisa [es]
 • การออกเสียง : eloquenza eloquenza [it]
 • การออกเสียง : sire sire [en]
 • การออกเสียง : petardo petardo [es]
 • การออกเสียง : charme charme [fr]
 • การออกเสียง : psicologo psicologo [it]
 • การออกเสียง : coro coro [it]
 • การออกเสียง : voce voce [it]
 • การออกเสียง : abbaglio abbaglio [it]
 • การออกเสียง : microscopio microscopio [it]
 • การออกเสียง : marito marito [it]
 • การออกเสียง : residuo residuo [es]
 • การออกเสียง : gomma gomma [it]
 • การออกเสียง : maionese maionese [pt]
 • การออกเสียง : sensazione sensazione [it]
 • การออกเสียง : ambiente ambiente [es]
 • การออกเสียง : cappello cappello [it]
 • การออกเสียง : vecchio vecchio [it]
 • การออกเสียง : terreno terreno [it]
 • การออกเสียง : alea alea [la]
 • การออกเสียง : artificio artificio [ia]
 • การออกเสียง : pennello pennello [it]
 • การออกเสียง : miopia miopia [ca]
 • การออกเสียง : nano nano [it]
 • การออกเสียง : sirena sirena [it]
 • การออกเสียง : diario diario [es]
 • การออกเสียง : exploit exploit [en]
 • การออกเสียง : cervice cervice [it]
 • การออกเสียง : vittoria vittoria [it]
 • การออกเสียง : persiana persiana [it]
 • การออกเสียง : altura altura [pt]
 • การออกเสียง : candidato candidato [es]
 • การออกเสียง : membro membro [it]
 • การออกเสียง : marrone marrone [it]
 • การออกเสียง : aeroplano aeroplano [it]
 • การออกเสียง : fanfara fanfara [it]
 • การออกเสียง : pedagogo pedagogo [eo]
 • การออกเสียง : super-ego super-ego [en]
 • การออกเสียง : micron micron [en]
 • การออกเสียง : suicidio suicidio [it]
 • การออกเสียง : maglione maglione [it]
 • การออกเสียง : diatriba diatriba [it]
 • การออกเสียง : invidia invidia [la]
 • การออกเสียง : ozio ozio [it]
 • การออกเสียง : robo robo [es]
 • การออกเสียง : quiproquo quiproquo [it]
 • การออกเสียง : cliente cliente [es]
 • การออกเสียง : esposto esposto [it]
 • การออกเสียง : ginocchio ginocchio [it]
 • การออกเสียง : mezzo mezzo [it]
 • การออกเสียง : castigo castigo [es]
 • การออกเสียง : antenna antenna [hu]
 • การออกเสียง : Lotto Lotto [it]
 • การออกเสียง : martirio martirio [es]
 • การออกเสียง : imposto imposto [eo]
 • การออกเสียง : ronda ronda [es]
 • การออกเสียง : appartamento appartamento [it]
 • การออกเสียง : lutto lutto [it]
 • การออกเสียง : infante infante [pt]
 • การออกเสียง : edema edema [en]
 • การออกเสียง : interrompimento interrompimento [it]
 • การออกเสียง : euforia euforia [es]
 • การออกเสียง : pensione pensione [it]
 • การออกเสียง : melone melone [de]
 • การออกเสียง : fascio fascio [it]
 • การออกเสียง : proscioglimento proscioglimento [it]
 • การออกเสียง : tasca tasca [it]
 • การออกเสียง : Duna Duna [hu]
 • การออกเสียง : microeconomia microeconomia [it]
 • การออกเสียง : favola favola [it]
 • การออกเสียง : tapioca tapioca [pt]
 • การออกเสียง : lezione lezione [it]
 • การออกเสียง : strozzapreti strozzapreti [it]
 • การออกเสียง : palo palo [es]
 • การออกเสียง : aborto aborto [pt]
 • การออกเสียง : maggiore maggiore [it]
 • การออกเสียง : numero numero [it]
 • การออกเสียง : corso corso [it]
 • การออกเสียง : astro astro [es]
 • การออกเสียง : oriente oriente [es]
 • การออกเสียง : libertino libertino [es]
 • การออกเสียง : modo modo [la]
 • การออกเสียง : memento memento [en]
 • การออกเสียง : pano pano [tr]