หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : auge auge [de]
 • การออกเสียง : magia magia [es]
 • การออกเสียง : lui lui [fr]
 • การออกเสียง : pace pace [en]
 • การออกเสียง : serpente serpente [it]
 • การออกเสียง : inverno inverno [it]
 • การออกเสียง : Training Training [en]
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre [es]
 • การออกเสียง : atleta atleta [es]
 • การออกเสียง : bocca bocca [it]
 • การออกเสียง : museo museo [it]
 • การออกเสียง : largo largo [it]
 • การออกเสียง : ferro ferro [pt]
 • การออกเสียง : tregua tregua [it]
 • การออกเสียง : sordo sordo [es]
 • การออกเสียง : amnesia amnesia [en]
 • การออกเสียง : tre tre [da]
 • การออกเสียง : fotografia fotografia [ro]
 • การออกเสียง : passion passion [en]
 • การออกเสียง : entusiasmo entusiasmo [es]
 • การออกเสียง : religioso religioso [es]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : lago lago [es]
 • การออกเสียง : buonanotte buonanotte [it]
 • การออกเสียง : arena arena [es]
 • การออกเสียง : filtro filtro [it]
 • การออกเสียง : stella stella [it]
 • การออกเสียง : quando quando [it]
 • การออกเสียง : causa causa [es]
 • การออกเสียง : buonasera buonasera [it]
 • การออกเสียง : meeting meeting [en]
 • การออกเสียง : sorte sorte [pt]
 • การออกเสียง : parte parte [es]
 • การออกเสียง : sud sud [fr]
 • การออกเสียง : economia economia [it]
 • การออกเสียง : moglie moglie [it]
 • การออกเสียง : cerca cerca [es]
 • การออกเสียง : quota quota [en]
 • การออกเสียง : asterisco asterisco [es]
 • การออกเสียง : male male [en]
 • การออกเสียง : bacio bacio [it]
 • การออกเสียง : studio studio [en]
 • การออกเสียง : porta porta [it]
 • การออกเสียง : creme creme [pt]
 • การออกเสียง : alpino alpino [it]
 • การออกเสียง : disegno disegno [it]
 • การออกเสียง : bello bello [es]
 • การออกเสียง : amante amante [it]
 • การออกเสียง : barca barca [it]
 • การออกเสียง : artista artista [es]
 • การออกเสียง : cerro cerro [es]
 • การออกเสียง : bresaola bresaola [it]
 • การออกเสียง : fondo fondo [es]
 • การออกเสียง : punto punto [es]
 • การออกเสียง : teatro teatro [pt]
 • การออกเสียง : plasma plasma [en]
 • การออกเสียง : bacheca bacheca [it]
 • การออกเสียง : protesto protesto [pt]
 • การออกเสียง : raro raro [es]
 • การออกเสียง : piede piede [it]
 • การออกเสียง : tronco tronco [es]
 • การออกเสียง : registro registro [es]
 • การออกเสียง : Pepe Pepe [it]
 • การออกเสียง : neve neve [it]
 • การออกเสียง : comprensivo comprensivo [es]
 • การออกเสียง : clima clima [es]
 • การออกเสียง : corto corto [es]
 • การออกเสียง : razón razón [es]
 • การออกเสียง : verbo verbo [es]
 • การออกเสียง : soda soda [en]
 • การออกเสียง : famiglia famiglia [it]
 • การออกเสียง : alfabeto alfabeto [it]
 • การออกเสียง : foto foto [de]
 • การออกเสียง : coma coma [es]
 • การออกเสียง : Sacramento Sacramento [en]
 • การออกเสียง : acqua acqua [it]
 • การออกเสียง : persona persona [en]
 • การออกเสียง : farfalla farfalla [it]
 • การออกเสียง : ingenuo ingenuo [it]
 • การออกเสียง : faccia faccia [it]
 • การออกเสียง : donna donna [it]
 • การออกเสียง : cibo cibo [it]
 • การออกเสียง : minestrone minestrone [it]
 • การออกเสียง : orchestra orchestra [en]
 • การออกเสียง : verdura verdura [es]
 • การออกเสียง : tiramisù tiramisù [it]
 • การออกเสียง : convento convento [pt]
 • การออกเสียง : panacea panacea [en]
 • การออกเสียง : bicchiere bicchiere [it]
 • การออกเสียง : periodo periodo [it]
 • การออกเสียง : tallo tallo [es]
 • การออกเสียง : momento momento [pt]
 • การออกเสียง : energia energia [it]
 • การออกเสียง : valle valle [es]
 • การออกเสียง : perché perché [it]
 • การออกเสียง : peso peso [es]
 • การออกเสียง : intercambio intercambio [es]
 • การออกเสียง : finta finta [es]
 • การออกเสียง : scherzo scherzo [it]
 • การออกเสียง : ventre ventre [fr]