หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : modo modo [la]
 • การออกเสียง : plàstega plàstega [vec]
 • การออกเสียง : purità purità [it]
 • การออกเสียง : sestèło sestèło [vec]
 • การออกเสียง : satada satada [vec]
 • การออกเสียง : forcón forcón [vec]
 • การออกเสียง : cugnà cugnà [vec]
 • การออกเสียง : slèpa slèpa [vec]
 • การออกเสียง : coła coła [vec]
 • การออกเสียง : forchetón forchetón [vec]
 • การออกเสียง : matarèło matarèło [vec]
 • การออกเสียง : tórta tórta [vec]
 • การออกเสียง : pàcie pàcie [vec]
 • การออกเสียง : spuacion spuacion [vec]
 • การออกเสียง : spuacioso spuacioso [vec]
 • การออกเสียง : bigodini bigodini [it]
 • การออกเสียง : spuma spuma [la]
 • การออกเสียง : spumante spumante [it]
 • การออกเสียง : s-ciùma s-ciùma [vec]
 • การออกเสียง : spumantin spumantin [vec]
 • การออกเสียง : chìui chìui [vec]
 • การออกเสียง : cròło cròło [vec]
 • การออกเสียง : agonìa agonìa [vec]
 • การออกเสียง : capatòjo capatòjo [vec]
 • การออกเสียง : scùfia scùfia [vec]
 • การออกเสียง : pàpołe pàpołe [vec]
 • การออกเสียง : grumołéti grumołéti [vec]
 • การออกเสียง : sałìva sałìva [vec]
 • การออกเสียง : polpeta polpeta [lmo]
 • การออกเสียง : polpeton polpeton [vec]
 • การออกเสียง : spósa spósa [vec]
 • การออกเสียง : chitaréta chitaréta [vec]
 • การออกเสียง : chitarin chitarin [vec]
 • การออกเสียง : mandołin mandołin [vec]
 • การออกเสียง : ciéło ciéło [vec]
 • การออกเสียง : gałina gałina [vec]
 • การออกเสียง : gałinèa gałinèa [vec]
 • การออกเสียง : cołasso cołasso [vec]
 • การออกเสียง : calsetón calsetón [vec]
 • การออกเสียง : dindini dindini [vec]
 • การออกเสียง : dìndoło dìndoło [vec]
 • การออกเสียง : risèra risèra [vec]
 • การออกเสียง : sołstìssio sołstìssio [vec]
 • การออกเสียง : narabòtoło narabòtoło [vec]
 • การออกเสียง : stropołéto stropołéto [vec]
 • การออกเสียง : s-ciòso s-ciòso [vec]
 • การออกเสียง : fasiòło fasiòło [vec]
 • การออกเสียง : łibertà łibertà [vec]
 • การออกเสียง : sintura sintura [vec]
 • การออกเสียง : fagotèło fagotèło [vec]
 • การออกเสียง : biùster biùster [vec]
 • การออกเสียง : sarsìcia sarsìcia [vec]
 • การออกเสียง : strałéca strałéca [vec]
 • การออกเสียง : maragołéta maragołéta [vec]
 • การออกเสียง : całorìfero całorìfero [vec]
 • การออกเสียง : mórsa mórsa [vec]
 • การออกเสียง : giornal giornal [pms]
 • การออกเสียง : łavabo łavabo [vec]
 • การออกเสียง : murina murina [vec]
 • การออกเสียง : motorèła motorèła [vec]
 • การออกเสียง : incalcada incalcada [vec]
 • การออกเสียง : ingrumada ingrumada [vec]
 • การออกเสียง : paciołada paciołada [vec]
 • การออกเสียง : martełada martełada [vec]
 • การออกเสียง : pesséta pesséta [vec]
 • การออกเสียง : doman doman [lmo]
 • การออกเสียง : quadréti quadréti [vec]
 • การออกเสียง : quadri quadri [vec]
 • การออกเสียง : sìsa sìsa [vec]
 • การออกเสียง : sbrisson sbrisson [vec]
 • การออกเสียง : sbólsego sbólsego [vec]
 • การออกเสียง : sparpièri sparpièri [vec]
 • การออกเสียง : pìnsa pìnsa [vec]
 • การออกเสียง : cocón cocón [vec]
 • การออกเสียง : presente presente [pt]
 • การออกเสียง : pessar(i)òło pessar(i)òło [vec]
 • การออกเสียง : veneguro veneguro [vec]
 • การออกเสียง : jaonsèło jaonsèło [vec]
 • การออกเสียง : fałìva fałìva [vec]
 • การออกเสียง : calto calto [vec]
 • การออกเสียง : prèssa prèssa [vec]
 • การออกเสียง : fòrmuła fòrmuła [vec]
 • การออกเสียง : carro carro [es]
 • การออกเสียง : parentesi parentesi [it]
 • การออกเสียง : medicina medicina [es]
 • การออกเสียง : calendario calendario [es]
 • การออกเสียง : mitra mitra [de]
 • การออกเสียง : anomalia anomalia [pt]
 • การออกเสียง : elettività elettività [it]
 • การออกเสียง : gozzoviglio gozzoviglio [it]
 • การออกเสียง : bordellatore bordellatore [it]
 • การออกเสียง : pasticciaccio pasticciaccio [it]
 • การออกเสียง : creolina creolina [pt]
 • การออกเสียง : fantasmagoria fantasmagoria [it]
 • การออกเสียง : provino provino [it]
 • การออกเสียง : successor successor [en]
 • การออกเสียง : spina spina [it]
 • การออกเสียง : neuralgia neuralgia [en]
 • การออกเสียง : parageusia parageusia [en]
 • การออกเสียง : Afa Afa [pt]