หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : asperges asperges [fr]
 • การออกเสียง : neofito neofito [it]
 • การออกเสียง : poligono poligono [it]
 • การออกเสียง : fame fame [en]
 • การออกเสียง : finale finale [en]
 • การออกเสียง : dendrite dendrite [pt]
 • การออกเสียง : Casini Casini [it]
 • การออกเสียง : Auge Auge [de]
 • การออกเสียง : bambino bambino [it]
 • การออกเสียง : pan pan [en]
 • การออกเสียง : Croce Croce [it]
 • การออกเสียง : omaggio omaggio [it]
 • การออกเสียง : periodontite periodontite [pt]
 • การออกเสียง : scopo scopo [ia]
 • การออกเสียง : raccomandazione raccomandazione [it]
 • การออกเสียง : elio elio [it]
 • การออกเสียง : Nomade Nomade [fr]
 • การออกเสียง : andante andante [it]
 • การออกเสียง : abbazia abbazia [it]
 • การออกเสียง : letto letto [it]
 • การออกเสียง : tunica tunica [it]
 • การออกเสียง : sgroppino sgroppino [it]
 • การออกเสียง : pinsa pinsa [vec]
 • การออกเสียง : frigorifero frigorifero [it]
 • การออกเสียง : est est [fr]
 • การออกเสียง : isolato isolato [it]
 • การออกเสียง : Neottolemo Neottolemo [it]
 • การออกเสียง : pedata pedata [it]
 • การออกเสียง : castigo castigo [es]
 • การออกเสียง : porta porta [it]
 • การออกเสียง : palata palata [fi]
 • การออกเสียง : placebo placebo [en]
 • การออกเสียง : patrizi patrizi [it]
 • การออกเสียง : Surra Surra [fi]
 • การออกเสียง : precipitato precipitato [it]
 • การออกเสียง : tossico tossico [it]
 • การออกเสียง : sede sede [es]
 • การออกเสียง : bruciagrassi bruciagrassi [it]
 • การออกเสียง : mirmillone mirmillone [it]
 • การออกเสียง : 'ndrangheta 'ndrangheta [it]
 • การออกเสียง : vaso vaso [es]
 • การออกเสียง : socioletto socioletto [it]
 • การออกเสียง : scaffale scaffale [it]
 • การออกเสียง : sud sud [fr]
 • การออกเสียง : cicisbeismo cicisbeismo [it]
 • การออกเสียง : inconveniente inconveniente [pt]
 • การออกเสียง : foto foto [de]
 • การออกเสียง : lettera d'amore lettera d'amore [it]
 • การออกเสียง : cavigliera cavigliera [it]
 • การออกเสียง : parallelepipedo parallelepipedo [it]
 • การออกเสียง : ato ato [pt]
 • การออกเสียง : periodo periodo [it]
 • การออกเสียง : grilletto grilletto [it]
 • การออกเสียง : lavoro da principianti lavoro da principianti [it]
 • การออกเสียง : punto fondamentale punto fondamentale [it]
 • การออกเสียง : carne da cannone carne da cannone [it]
 • การออกเสียง : bozzetto bozzetto [fr]
 • การออกเสียง : scarico immondizie scarico immondizie [it]
 • การออกเสียง : infamia infamia [la]
 • การออกเสียง : pallottola pallottola [it]
 • การออกเสียง : sigla sigla [es]
 • การออกเสียง : bracia bracia [it]
 • การออกเสียง : Fortuna Fortuna [es]
 • การออกเสียง : ferro forgiato ferro forgiato [it]
 • การออกเสียง : combustione combustione [it]
 • การออกเสียง : gas asfissiante gas asfissiante [it]
 • การออกเสียง : ventriloquo ventriloquo [it]
 • การออกเสียง : mermelada mermelada [es]
 • การออกเสียง : bruciatura bruciatura [it]
 • การออกเสียง : cemento cemento [es]
 • การออกเสียง : autostrada autostrada [it]
 • การออกเสียง : scheggia scheggia [it]
 • การออกเสียง : riflesso patellare riflesso patellare [it]
 • การออกเสียง : demo demo [en]
 • การออกเสียง : pressostato pressostato [it]
 • การออกเสียง : porta a pendolo porta a pendolo [it]
 • การออกเสียง : dabbenaggine dabbenaggine [it]
 • การออกเสียง : stringinaso stringinaso [it]
 • การออกเสียง : momento di torsione momento di torsione [it]
 • การออกเสียง : ussaro ussaro [it]
 • การออกเสียง : conocchia conocchia [it]
 • การออกเสียง : stoppia stoppia [it]
 • การออกเสียง : respiratore respiratore [it]
 • การออกเสียง : gonfiamento gonfiamento [it]
 • การออกเสียง : principio guida principio guida [it]
 • การออกเสียง : cilindrata cilindrata [it]
 • การออกเสียง : carta oleata carta oleata [it]
 • การออกเสียง : presa di posizione presa di posizione [it]
 • การออกเสียง : prigioniero prigioniero [it]
 • การออกเสียง : foratura foratura [it]
 • การออกเสียง : sentenza di divorzio sentenza di divorzio [it]
 • การออกเสียง : verdetto verdetto [it]
 • การออกเสียง : ventilatore ventilatore [it]
 • การออกเสียง : equanimità equanimità [it]
 • การออกเสียง : depredatore depredatore [it]
 • การออกเสียง : secchio secchio [it]
 • การออกเสียง : mastello mastello [it]
 • การออกเสียง : paiolata paiolata [it]
 • การออกเสียง : fondo dei pantaloni fondo dei pantaloni [it]
 • การออกเสียง : Napoleone Napoleone [it]