หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : diastema diastema [it]
 • การออกเสียง : scherzo scherzo [it]
 • การออกเสียง : fresco fresco [it]
 • การออกเสียง : divisa divisa [es]
 • การออกเสียง : torsione torsione [it]
 • การออกเสียง : sete sete [pt]
 • การออกเสียง : Lotta Lotta [fi]
 • การออกเสียง : diedro diedro [it]
 • การออกเสียง : autovettore autovettore [it]
 • การออกเสียง : autovalore autovalore [it]
 • การออกเสียง : diagonalizzazione diagonalizzazione [it]
 • การออกเสียง : bucranio bucranio [it]
 • การออกเสียง : pallettone pallettone [it]
 • การออกเสียง : nicotinomane nicotinomane [it]
 • การออกเสียง : Piemme Piemme [it]
 • การออกเสียง : pubblico ministero pubblico ministero [it]
 • การออกเสียง : artificializzazione artificializzazione [it]
 • การออกเสียง : scaldasedie scaldasedie [it]
 • การออกเสียง : sgarro sgarro [it]
 • การออกเสียง : corto corto [es]
 • การออกเสียง : acchiappavoti acchiappavoti [it]
 • การออกเสียง : zoccolaggine zoccolaggine [it]
 • การออกเสียง : contropaccotto contropaccotto [it]
 • การออกเสียง : mini-vacanza mini-vacanza [it]
 • การออกเสียง : videochiamata videochiamata [it]
 • การออกเสียง : svuotacarceri svuotacarceri [it]
 • การออกเสียง : bamboccione bamboccione [it]
 • การออกเสียง : Sarkopensiero Sarkopensiero [it]
 • การออกเสียง : ratzingeriano ratzingeriano [it]
 • การออกเสียง : neoberlusconismo neoberlusconismo [it]
 • การออกเสียง : nanosonda nanosonda [it]
 • การออกเสียง : miniproroga miniproroga [it]
 • การออกเสียง : microimpresa microimpresa [it]
 • การออกเสียง : maxisanatoria maxisanatoria [it]
 • การออกเสียง : maxitruffa maxitruffa [it]
 • การออกเสียง : maxiappalto maxiappalto [it]
 • การออกเสียง : kebabbaro kebabbaro [it]
 • การออกเสียง : gaberiano gaberiano [it]
 • การออกเสียง : fitocosmetologia fitocosmetologia [it]
 • การออกเสียง : eurozona eurozona [it]
 • การออกเสียง : cyberbullismo cyberbullismo [it]
 • การออกเสียง : cyberbullo cyberbullo [it]
 • การออกเสียง : grillonauta grillonauta [it]
 • การออกเสียง : cinepanettone cinepanettone [it]
 • การออกเสียง : cassanata cassanata [it]
 • การออกเสียง : bordocampo bordocampo [it]
 • การออกเสียง : blogosfera blogosfera [it]
 • การออกเสียง : anarcoinsurrezionalista anarcoinsurrezionalista [it]
 • การออกเสียง : anarcoinsurrezionalismo anarcoinsurrezionalismo [it]
 • การออกเสียง : anarco-comunista anarco-comunista [it]
 • การออกเสียง : reislamizzazione reislamizzazione [it]
 • การออกเสียง : aggiunzione aggiunzione [it]
 • การออกเสียง : trisolfuro trisolfuro [it]
 • การออกเสียง : ossisolfuro ossisolfuro [it]
 • การออกเสียง : paraspruzzi paraspruzzi [it]
 • การออกเสียง : uosa uosa [it]
 • การออกเสียง : pentolare pentolare [it]
 • การออกเสียง : alamaro alamaro [it]
 • การออกเสียง : stigmate stigmate [fr]
 • การออกเสียง : stimmate stimmate [it]
 • การออกเสียง : agutoli agutoli [it]
 • การออกเสียง : spinacristi spinacristi [it]
 • การออกเสียง : cravattaio cravattaio [it]
 • การออกเสียง : prama prama [it]
 • การออกเสียง : raccapriccio raccapriccio [it]
 • การออกเสียง : bastione bastione [it]
 • การออกเสียง : bicchierino bicchierino [it]
 • การออกเสียง : incertezze incertezze [it]
 • การออกเสียง : mondo (問答) mondo (問答) [ja]
 • การออกเสียง : portale portale [it]
 • การออกเสียง : sottosuccessione sottosuccessione [it]
 • การออกเสียง : paltonsin paltonsin [vec]
 • การออกเสียง : copin copin [vec]
 • การออกเสียง : dolfin dolfin [vec]
 • การออกเสียง : capriccio capriccio [it]
 • การออกเสียง : Spoletta Spoletta [it]
 • การออกเสียง : munaro munaro [vec]
 • การออกเสียง : scrocchiazeppi scrocchiazeppi [it]
 • การออกเสียง : pissacan pissacan [vec]
 • การออกเสียง : tamiso tamiso [it]
 • การออกเสียง : susta susta [it]
 • การออกเสียง : sigo sigo [es]
 • การออกเสียง : sén sén [vec]
 • การออกเสียง : ségoła ségoła [vec]
 • การออกเสียง : séłega séłega [vec]
 • การออกเสียง : gratacasa gratacasa [vec]
 • การออกเสียง : nematode nematode [en]
 • การออกเสียง : britołin britołin [vec]
 • การออกเสียง : bòssa bòssa [vec]
 • การออกเสียง : bìscoło bìscoło [vec]
 • การออกเสียง : slang slang [en]
 • การออกเสียง : Ossessione Ossessione [it]
 • การออกเสียง : cannella cannella [it]
 • การออกเสียง : reojèr reojèr [vec]
 • การออกเสียง : grammatica grammatica [nl]
 • การออกเสียง : energia energia [it]
 • การออกเสียง : viscera viscera [en]
 • การออกเสียง : anaconda anaconda [en]
 • การออกเสียง : bicecléta bicecléta [vec]
 • การออกเสียง : modo modo [la]