หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : aggetto aggetto [it]
 • การออกเสียง : aggiornamento aggiornamento [it]
 • การออกเสียง : aggiramento aggiramento [it]
 • การออกเสียง : aggiudicazione aggiudicazione [it]
 • การออกเสียง : aggiunta aggiunta [it]
 • การออกเสียง : aggiuntatura aggiuntatura [it]
 • การออกเสียง : aggiunzione aggiunzione [it]
 • การออกเสียง : aggiustamento aggiustamento [it]
 • การออกเสียง : aggiustatura aggiustatura [it]
 • การออกเสียง : agglomerato agglomerato [it]
 • การออกเสียง : aggraffatura aggraffatura [it]
 • การออกเสียง : aggravamento aggravamento [it]
 • การออกเสียง : aggravante aggravante [it]
 • การออกเสียง : aggravio aggravio [it]
 • การออกเสียง : aggredito aggredito [it]
 • การออกเสียง : aggregato aggregato [it]
 • การออกเสียง : aggregazione aggregazione [it]
 • การออกเสียง : aggressione aggressione [it]
 • การออกเสียง : aggressività aggressività [it]
 • การออกเสียง : aggressore aggressore [it]
 • การออกเสียง : aggrovigliamento aggrovigliamento [it]
 • การออกเสียง : aggruppamento aggruppamento [it]
 • การออกเสียง : agguato agguato [it]
 • การออกเสียง : agiatezza agiatezza [it]
 • การออกเสียง : agiato agiato [it]
 • การออกเสียง : agilità agilità [it]
 • การออกเสียง : agio agio [it]
 • การออกเสียง : agitatore agitatore [it]
 • การออกเสียง : agitazione agitazione [it]
 • การออกเสียง : agnazione agnazione [it]
 • การออกเสียง : agnellino agnellino [it]
 • การออกเสียง : agnolotto agnolotto [it]
 • การออกเสียง : agognante agognante [it]
 • การออกเสียง : agonìa agonìa [vec]
 • การออกเสียง : agonismo agonismo [it]
 • การออกเสียง : agonista agonista [pt]
 • การออกเสียง : agonistica agonistica [it]
 • การออกเสียง : agopuntura agopuntura [it]
 • การออกเสียง : agricoltura agricoltura [pms]
 • การออกเสียง : agrume agrume [it]
 • การออกเสียง : agutoli agutoli [it]
 • การออกเสียง : aguzzamento aguzzamento [it]
 • การออกเสียง : aguzzata aguzzata [it]
 • การออกเสียง : aguzzino aguzzino [it]
 • การออกเสียง : aio aio [eu]
 • การออกเสียง : aiuola aiuola [it]
 • การออกเสียง : aiutante aiutante [it]
 • การออกเสียง : aiutato aiutato [it]
 • การออกเสียง : aiuto aiuto [it]
 • การออกเสียง : alabarda alabarda [es]
 • การออกเสียง : alacrità alacrità [it]
 • การออกเสียง : alamari alamari [it]
 • การออกเสียง : alamaro alamaro [it]
 • การออกเสียง : alambicco alambicco [it]
 • การออกเสียง : alari alari [it]
 • การออกเสียง : albagia albagia [it]
 • การออกเสียง : albatro albatro [it]
 • การออกเสียง : albergatore albergatore [it]
 • การออกเสียง : alberghetto alberghetto [it]
 • การออกเสียง : albergo albergo [it]
 • การออกเสียง : albero albero [it]
 • การออกเสียง : albero genealogico albero genealogico [it]
 • การออกเสียง : albo albo [la]
 • การออกเสียง : albore albore [it]
 • การออกเสียง : albume albume [it]
 • การออกเสียง : alcalde alcalde [es]
 • การออกเสียง : alchimia alchimia [it]
 • การออกเสียง : alcol alcol [it]
 • การออกเสียง : alcolismo alcolismo [it]
 • การออกเสียง : alcova alcova [pt]
 • การออกเสียง : aldilà aldilà [it]
 • การออกเสียง : alea alea [la]
 • การออกเสียง : Aletta Aletta [hu]
 • การออกเสียง : alettone alettone [it]
 • การออกเสียง : alfabeta alfabeta [it]
 • การออกเสียง : alfabetiere alfabetiere [it]
 • การออกเสียง : alfabetizzato alfabetizzato [it]
 • การออกเสียง : alfabeto alfabeto [it]
 • การออกเสียง : alfiere alfiere [it]
 • การออกเสียง : algia algia [pt]
 • การออกเสียง : alibi alibi [en]
 • การออกเสียง : alienamento alienamento [it]
 • การออกเสียง : alienazione alienazione [it]
 • การออกเสียง : alienista alienista [pt]
 • การออกเสียง : alimentatore alimentatore [it]
 • การออกเสียง : alimentazione alimentazione [it]
 • การออกเสียง : alimento alimento [es]
 • การออกเสียง : aliquota aliquota [it]
 • การออกเสียง : alito alito [it]
 • การออกเสียง : allacciamento allacciamento [it]
 • การออกเสียง : allacciatura allacciatura [it]
 • การออกเสียง : allagamento allagamento [it]
 • การออกเสียง : allampanato allampanato [it]
 • การออกเสียง : allargamento allargamento [it]
 • การออกเสียง : allarme allarme [it]
 • การออกเสียง : alleanza alleanza [it]
 • การออกเสียง : alleato alleato [it]
 • การออกเสียง : allegazione allegazione [it]
 • การออกเสียง : alleggerimento alleggerimento [it]
 • การออกเสียง : allegoria allegoria [it]