หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : acquicolturista acquicolturista [it]
 • การออกเสียง : acquidoccio acquidoccio [it]
 • การออกเสียง : acquiescenza acquiescenza [it]
 • การออกเสียง : acquietamento acquietamento [it]
 • การออกเสียง : acquirente acquirente [it]
 • การออกเสียง : acquisitore acquisitore [it]
 • การออกเสียง : acquisizione acquisizione [it]
 • การออกเสียง : acquisto acquisto [it]
 • การออกเสียง : acquitrino acquitrino [it]
 • การออกเสียง : acquolina acquolina [it]
 • การออกเสียง : acquosità acquosità [it]
 • การออกเสียง : acrani acrani [it]
 • การออกเสียง : acrania acrania [it]
 • การออกเสียง : acredine acredine [it]
 • การออกเสียง : acribia acribia [it]
 • การออกเสียง : acridina acridina [it]
 • การออกเสียง : acridio acridio [it]
 • การออกเสียง : acrilato acrilato [it]
 • การออกเสียง : acrile acrile [it]
 • การออกเสียง : acrilonitrile acrilonitrile [it]
 • การออกเสียง : acrimonia acrimonia [la]
 • การออกเสียง : acrisia acrisia [it]
 • การออกเสียง : acriticità acriticità [it]
 • การออกเสียง : acro acro [it]
 • การออกเสียง : acrobata acrobata [pt]
 • การออกเสียง : acrobatica acrobatica [it]
 • การออกเสียง : acrobatismo acrobatismo [pt]
 • การออกเสียง : acrobazia acrobazia [it]
 • การออกเสียง : acrocefalia acrocefalia [pt]
 • การออกเสียง : acrocefalo acrocefalo [it]
 • การออกเสียง : acrocianosi acrocianosi [it]
 • การออกเสียง : acrocoro acrocoro [it]
 • การออกเสียง : acrofobia acrofobia [it]
 • การออกเสียง : acroleina acroleina [it]
 • การออกเสียง : acrolito acrolito [it]
 • การออกเสียง : acromata acromata [it]
 • การออกเสียง : acromatismo acromatismo [pt]
 • การออกเสียง : acromatopsia acromatopsia [pt]
 • การออกเสียง : acromegalia acromegalia [pt]
 • การออกเสียง : acromia acromia [pt]
 • การออกเสียง : acromio acromio [it]
 • การออกเสียง : acronimo acronimo [it]
 • การออกเสียง : acropoli acropoli [it]
 • การออกเสียง : acrostico acrostico [it]
 • การออกเสียง : acrostolio acrostolio [it]
 • การออกเสียง : acroterio acroterio [it]
 • การออกเสียง : acta acta [la]
 • การออกเสียง : Actea Actea [it]
 • การออกเสียง : actina actina [it]
 • การออกเสียง : actinidia actinidia [it]
 • การออกเสียง : actinolite actinolite [it]
 • การออกเสียง : actinomicete actinomicete [pt]
 • การออกเสียง : actinomicosi actinomicosi [it]
 • การออกเสียง : acufene acufene [it]
 • การออกเสียง : acuità acuità [it]
 • การออกเสียง : aculeato aculeato [it]
 • การออกเสียง : aculeo aculeo [it]
 • การออกเสียง : acume acume [it]
 • การออกเสียง : acustica acustica [it]
 • การออกเสียง : acutezza acutezza [it]
 • การออกเสียง : acutizzazione acutizzazione [it]
 • การออกเสียง : acuzie acuzie [it]
 • การออกเสียง : adacquamento adacquamento [it]
 • การออกเสียง : adagio adagio [it]
 • การออกเสียง : adattabilità adattabilità [it]
 • การออกเสียง : adattamento adattamento [it]
 • การออกเสียง : adatto adatto [it]
 • การออกเสียง : addebito addebito [it]
 • การออกเสียง : addensamento addensamento [it]
 • การออกเสียง : addentellato addentellato [it]
 • การออกเสียง : addestramento addestramento [it]
 • การออกเสียง : addetto addetto [it]
 • การออกเสียง : addiaccio addiaccio [it]
 • การออกเสียง : addio addio [it]
 • การออกเสียง : addizione addizione [it]
 • การออกเสียง : addobbo addobbo [it]
 • การออกเสียง : addolcimento addolcimento [it]
 • การออกเสียง : addome addome [it]
 • การออกเสียง : addormentamento addormentamento [it]
 • การออกเสียง : addottrinamento addottrinamento [it]
 • การออกเสียง : adeguamento adeguamento [it]
 • การออกเสียง : adeguatezza adeguatezza [it]
 • การออกเสียง : adempienza adempienza [it]
 • การออกเสียง : adempimento adempimento [it]
 • การออกเสียง : adenoma adenoma [pt]
 • การออกเสียง : adepto adepto [pt]
 • การออกเสียง : aderente aderente [pt]
 • การออกเสียง : aderenza aderenza [it]
 • การออกเสียง : adescamento adescamento [it]
 • การออกเสียง : adescatore adescatore [it]
 • การออกเสียง : adesione adesione [it]
 • การออกเสียง : adesività adesività [it]
 • การออกเสียง : adesivo adesivo [it]
 • การออกเสียง : adiacenza adiacenza [it]
 • การออกเสียง : adiaforesi adiaforesi [it]
 • การออกเสียง : adiapneustia adiapneustia [pt]
 • การออกเสียง : adibizione adibizione [it]
 • การออกเสียง : adipe adipe [it]
 • การออกเสียง : adiposità adiposità [it]
 • การออกเสียง : adito adito [it]