หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : appropriazione appropriazione [it]
 • การออกเสียง : approssimazione approssimazione [it]
 • การออกเสียง : approvazione approvazione [it]
 • การออกเสียง : approvigionamento approvigionamento [it]
 • การออกเสียง : approvvigionamento approvvigionamento [it]
 • การออกเสียง : appuntamento appuntamento [it]
 • การออกเสียง : appunto appunto [it]
 • การออกเสียง : apriballe apriballe [it]
 • การออกเสียง : apribocca apribocca [it]
 • การออกเสียง : apribottiglie apribottiglie [it]
 • การออกเสียง : apricasse apricasse [it]
 • การออกเสียง : aprile aprile [it]
 • การออกเสียง : apriorismo apriorismo [it]
 • การออกเสียง : apriorità apriorità [it]
 • การออกเสียง : apripista apripista [it]
 • การออกเสียง : apriporta apriporta [it]
 • การออกเสียง : apriscatole apriscatole [it]
 • การออกเสียง : apritoio apritoio [it]
 • การออกเสียง : apritura apritura [it]
 • การออกเสียง : apside apside [it]
 • การออกเสียง : aquafitness aquafitness [it]
 • การออกเสียง : aquagym aquagym [it]
 • การออกเสียง : aquaspinning aquaspinning [it]
 • การออกเสียง : aquastep aquastep [it]
 • การออกเสียง : aquila aquila [it]
 • การออกเสียง : aquilone aquilone [it]
 • การออกเสียง : arabesco arabesco [pt]
 • การออกเสียง : araldica araldica [it]
 • การออกเสียง : araldo araldo [it]
 • การออกเสียง : arancio arancio [it]
 • การออกเสียง : araucaria araucaria [it]
 • การออกเสียง : arazzo arazzo [it]
 • การออกเสียง : arbitrarietà arbitrarietà [it]
 • การออกเสียง : arbitrio arbitrio [pt]
 • การออกเสียง : arboscello arboscello [it]
 • การออกเสียง : arbusto arbusto [es]
 • การออกเสียง : archetto archetto [it]
 • การออกเสียง : archibugio archibugio [it]
 • การออกเสียง : architetto architetto [it]
 • การออกเสียง : architettura architettura [it]
 • การออกเสียง : architrave architrave [en]
 • การออกเสียง : arcidiavolo arcidiavolo [it]
 • การออกเสียง : ardimento ardimento [it]
 • การออกเสียง : ardire ardire [it]
 • การออกเสียง : arditezza arditezza [it]
 • การออกเสียง : ardore ardore [it]
 • การออกเสียง : arena arena [es]
 • การออกเสียง : àrfio àrfio [vec]
 • การออกเสียง : argagno argagno [vec]
 • การออกเสียง : argagnoto argagnoto [vec]
 • การออกเสียง : argano argano [it]
 • การออกเสียง : argento argento [it]
 • การออกเสียง : argine argine [it]
 • การออกเสียง : argomentazione argomentazione [it]
 • การออกเสียง : argomento argomento [it]
 • การออกเสียง : aridità aridità [it]
 • การออกเสียง : aringa aringa [it]
 • การออกเสียง : aristocratico aristocratico [it]
 • การออกเสียง : aristocrazia aristocrazia [it]
 • การออกเสียง : aristotelismo aristotelismo [pt]
 • การออกเสียง : arma arma [la]
 • การออกเสียง : armadio armadio [it]
 • การออกเสียง : armali armali [scn]
 • การออกเสียง : armata armata [pl]
 • การออกเสียง : armatura armatura [it]
 • การออกเสียง : armigero armigero [it]
 • การออกเสียง : armonia armonia [it]
 • การออกเสียง : armonica armonica [it]
 • การออกเสียง : armonizzazione armonizzazione [it]
 • การออกเสียง : arnese arnese [it]
 • การออกเสียง : arnia arnia [it]
 • การออกเสียง : aromatizzazione aromatizzazione [it]
 • การออกเสียง : arpione arpione [it]
 • การออกเสียง : arra arra [hu]
 • การออกเสียง : arrabbiatura arrabbiatura [it]
 • การออกเสียง : arrampicatore arrampicatore [it]
 • การออกเสียง : arrangiamento arrangiamento [ia]
 • การออกเสียง : arredamento arredamento [it]
 • การออกเสียง : arredo arredo [it]
 • การออกเสียง : arrembaggio arrembaggio [it]
 • การออกเสียง : arrendevolezza arrendevolezza [it]
 • การออกเสียง : arretramento arretramento [it]
 • การออกเสียง : arretratezza arretratezza [it]
 • การออกเสียง : arretrato arretrato [it]
 • การออกเสียง : arricchimento arricchimento [it]
 • การออกเสียง : arricciatura arricciatura [it]
 • การออกเสียง : arricciolamento arricciolamento [it]
 • การออกเสียง : arringa arringa [it]
 • การออกเสียง : arrivederci arrivederci [it]
 • การออกเสียง : arrivo arrivo [it]
 • การออกเสียง : arroganza arroganza [it]
 • การออกเสียง : arrossamento arrossamento [it]
 • การออกเสียง : arruffapopoli arruffapopoli [it]
 • การออกเสียง : Arsi Arsi [la]
 • การออกเสียง : Arte Arte [es]
 • การออกเสียง : artefice artefice [it]
 • การออกเสียง : artesàn artesàn [vec]
 • การออกเสียง : artico artico [it]
 • การออกเสียง : articoletto articoletto [it]
 • การออกเสียง : articolo articolo [it]