หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : annebbiamento annebbiamento [it]
 • การออกเสียง : annegamento annegamento [it]
 • การออกเสียง : anneramento anneramento [it]
 • การออกเสียง : annerimento annerimento [it]
 • การออกเสียง : annessione annessione [it]
 • การออกเสียง : annesso annesso [it]
 • การออกเสียง : annichilimento annichilimento [it]
 • การออกเสียง : annientamento annientamento [it]
 • การออกเสียง : anniversario anniversario [it]
 • การออกเสียง : annotazione annotazione [it]
 • การออกเสียง : annualità annualità [it]
 • การออกเสียง : annuario annuario [it]
 • การออกเสียง : annullabilità annullabilità [it]
 • การออกเสียง : annullamento annullamento [it]
 • การออกเสียง : annullo annullo [it]
 • การออกเสียง : annunciatore annunciatore [it]
 • การออกเสียง : annuncio annuncio [it]
 • การออกเสียง : annunzio annunzio [it]
 • การออกเสียง : annuvolato annuvolato [it]
 • การออกเสียง : ano ano [it]
 • การออกเสียง : anodino anodino [it]
 • การออกเสียง : anomalia anomalia [pt]
 • การออกเสียง : anonimato anonimato [es]
 • การออกเสียง : anoressia anoressia [it]
 • การออกเสียง : anormalità anormalità [it]
 • การออกเสียง : ansa ansa [fi]
 • การออกเสียง : ansia ansia [it]
 • การออกเสียง : ansietà ansietà [it]
 • การออกเสียง : ansioso ansioso [es]
 • การออกเสียง : ansito ansito [it]
 • การออกเสียง : antagonismo antagonismo [es]
 • การออกเสียง : antalgico antalgico [it]
 • การออกเสียง : antanella antanella [it]
 • การออกเสียง : antartico antartico [it]
 • การออกเสียง : Antartide Antartide [it]
 • การออกเสียง : antecedente antecedente [it]
 • การออกเสียง : antecedenza antecedenza [it]
 • การออกเสียง : antecessore antecessore [it]
 • การออกเสียง : antefatto antefatto [it]
 • การออกเสียง : antefissa antefissa [it]
 • การออกเสียง : anteguerra anteguerra [it]
 • การออกเสียง : antela antela [it]
 • การออกเสียง : antelice antelice [it]
 • การออกเสียง : antelio antelio [it]
 • การออกเสียง : antemide antemide [it]
 • การออกเสียง : antemio antemio [it]
 • การออกเสียง : antemurale antemurale [it]
 • การออกเสียง : antenato antenato [it]
 • การออกเสียง : antenna antenna [tt]
 • การออกเสียง : antennale antennale [it]
 • การออกเสียง : antennaria antennaria [it]
 • การออกเสียง : antennista antennista [it]
 • การออกเสียง : antennula antennula [it]
 • การออกเสียง : anteprima anteprima [it]
 • การออกเสียง : antera antera [it]
 • การออกเสียง : anterico anterico [it]
 • การออกเสียง : anteridio anteridio [it]
 • การออกเสียง : anteriore anteriore [it]
 • การออกเสียง : anteriorità anteriorità [it]
 • การออกเสียง : anterozoo anterozoo [it]
 • การออกเสียง : antesi antesi [it]
 • การออกเสียง : antesignano antesignano [it]
 • การออกเสียง : antiaerea antiaerea [it]
 • การออกเสียง : antialiseo antialiseo [it]
 • การออกเสียง : antiamericanismo antiamericanismo [it]
 • การออกเสียง : antiatomo antiatomo [it]
 • การออกเสียง : antibacchio antibacchio [it]
 • การออกเสียง : antibagno antibagno [it]
 • การออกเสียง : antibecco antibecco [it]
 • การออกเสียง : antibiogramma antibiogramma [it]
 • การออกเสียง : antibiosi antibiosi [it]
 • การออกเสียง : antibioticoresistenza antibioticoresistenza [it]
 • การออกเสียง : antiblocco antiblocco [it]
 • การออกเสียง : anticaglia anticaglia [it]
 • การออกเสียง : anticamera anticamera [it]
 • การออกเสียง : anticatodo anticatodo [it]
 • การออกเสียง : antichista antichista [it]
 • การออกเสียง : antichità antichità [it]
 • การออกเสียง : anticiclone anticiclone [it]
 • การออกเสียง : anticima anticima [it]
 • การออกเสียง : anticipatore anticipatore [it]
 • การออกเสียง : anticipazione anticipazione [it]
 • การออกเสียง : anticipo anticipo [it]
 • การออกเสียง : anticlericalismo anticlericalismo [it]
 • การออกเสียง : anticlinale anticlinale [it]
 • การออกเสียง : anticlinorio anticlinorio [it]
 • การออกเสียง : antico antico [it]
 • การออกเสียง : anticomunismo anticomunismo [it]
 • การออกเสียง : anticomunista anticomunista [it]
 • การออกเสียง : anticonformismo anticonformismo [it]
 • การออกเสียง : anticonformista anticonformista [it]
 • การออกเสียง : anticorpo anticorpo [pt]
 • การออกเสียง : anticostituzionalità anticostituzionalità [it]
 • การออกเสียง : anticresi anticresi [it]
 • การออกเสียง : Anticristo Anticristo [pt]
 • การออกเสียง : anticrittogamico anticrittogamico [it]
 • การออกเสียง : anticucina anticucina [it]
 • การออกเสียง : antidata antidata [it]
 • การออกเสียง : antidivo antidivo [it]
 • การออกเสียง : antidivorzismo antidivorzismo [it]