หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : pacatezza pacatezza [it]
 • การออกเสียง : pacchia pacchia [it]
 • การออกเสียง : pacco pacco [it]
 • การออกเสียง : pace pace [en]
 • การออกเสียง : pacèca pacèca [vec]
 • การออกเสียง : pachetin pachetin [vec]
 • การออกเสียง : pacheto pacheto [vec]
 • การออกเสียง : pàcie pàcie [vec]
 • การออกเสียง : paciere paciere [it]
 • การออกเสียง : paciołada paciołada [vec]
 • การออกเสียง : paco paco [es]
 • การออกเสียง : padella padella [it]
 • การออกเสียง : padiglione padiglione [it]
 • การออกเสียง : padre padre [es]
 • การออกเสียง : padrino padrino [es]
 • การออกเสียง : padronanza padronanza [it]
 • การออกเสียง : padrone padrone [it]
 • การออกเสียง : paesaggio paesaggio [it]
 • การออกเสียง : Paesano Paesano [it]
 • การออกเสียง : paese paese [it]
 • การออกเสียง : pagamento pagamento [pt]
 • การออกเสียง : paganesimo paganesimo [it]
 • การออกเสียง : paganità paganità [it]
 • การออกเสียง : pagliaccio pagliaccio [it]
 • การออกเสียง : pagnoca pagnoca [vec]
 • การออกเสียง : paguro paguro [pt]
 • การออกเสียง : paio paio [it]
 • การออกเสียง : paiolata paiolata [it]
 • การออกเสียง : paiolo paiolo [pt]
 • การออกเสียง : pala pala [it]
 • การออกเสียง : paladino paladino [es]
 • การออกเสียง : palafreniere palafreniere [it]
 • การออกเสียง : palafreno palafreno [it]
 • การออกเสียง : palanco palanco [pt]
 • การออกเสียง : palandrana palandrana [it]
 • การออกเสียง : palata palata [fi]
 • การออกเสียง : palazzo palazzo [it]
 • การออกเสียง : palchè palchè [vec]
 • การออกเสียง : palco palco [it]
 • การออกเสียง : palcoscenico palcoscenico [it]
 • การออกเสียง : palestrato palestrato [it]
 • การออกเสียง : palingenesi palingenesi [it]
 • การออกเสียง : palio palio [es]
 • การออกเสียง : palladiana palladiana [it]
 • การออกเสียง : pallettone pallettone [it]
 • การออกเสียง : pallio pallio [la]
 • การออกเสียง : pallosità pallosità [it]
 • การออกเสียง : pallottola pallottola [it]
 • การออกเสียง : palmento palmento [it]
 • การออกเสียง : palmo palmo [pt]
 • การออกเสียง : palo palo [es]
 • การออกเสียง : palpiera palpiera [vec]
 • การออกเสียง : palpitazione palpitazione [it]
 • การออกเสียง : palpito palpito [la]
 • การออกเสียง : paltonsin paltonsin [vec]
 • การออกเสียง : paludamento paludamento [pt]
 • การออกเสียง : palude palude [it]
 • การออกเสียง : pałèrno pałèrno [vec]
 • การออกเสียง : pałù pałù [vec]
 • การออกเสียง : pampino pampino [it]
 • การออกเสียง : pan pan [en]
 • การออกเสียง : panacea panacea [en]
 • การออกเสียง : pancia pancia [it]
 • การออกเสียง : pandemonio pandemonio [it]
 • การออกเสียง : panegirico panegirico [it]
 • การออกเสียง : panèło panèło [vec]
 • การออกเสียง : panetón panetón [vec]
 • การออกเสียง : panico panico [it]
 • การออกเสียง : panìn panìn [vec]
 • การออกเสียง : panineto panineto [vec]
 • การออกเสียง : panno panno [it]
 • การออกเสียง : pano pano [tr]
 • การออกเสียง : panorama panorama [en]
 • การออกเสียง : pansè pansè [vec]
 • การออกเสียง : pantano pantano [es]
 • การออกเสียง : pantofolaio pantofolaio [it]
 • การออกเสียง : panzana panzana [it]
 • การออกเสียง : panzone panzone [it]
 • การออกเสียง : papà papà [it]
 • การออกเสียง : papagno papagno [nap]
 • การออกเสียง : papavero papavero [it]
 • การออกเสียง : papera papera [es]
 • การออกเสียง : pàpołe pàpołe [vec]
 • การออกเสียง : Papon Papon [de]
 • การออกเสียง : pappa pappa [it]
 • การออกเสียง : pappatoria pappatoria [it]
 • การออกเสียง : pappone pappone [it]
 • การออกเสียง : para para [pt]
 • การออกเสียง : parà parà [it]
 • การออกเสียง : parabase parabase [it]
 • การออกเสียง : parabasi parabasi [it]
 • การออกเสียง : parabola parabola [en]
 • การออกเสียง : parabolano parabolano [it]
 • การออกเสียง : paraboloide paraboloide [it]
 • การออกเสียง : parabolone parabolone [it]
 • การออกเสียง : parabordo parabordo [it]
 • การออกเสียง : parabrace parabrace [it]
 • การออกเสียง : parabrezza parabrezza [it]
 • การออกเสียง : paracadutismo paracadutismo [it]
 • การออกเสียง : paracalli paracalli [it]