หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : 'bessedàrio 'bessedàrio [vec]
 • การออกเสียง : 'Cadèmia 'Cadèmia [vec]
 • การออกเสียง : 'ndrangheta 'ndrangheta [it]
 • การออกเสียง : (e)redità (e)redità [vec]
 • การออกเสียง : (s)caretà (s)caretà [vec]
 • การออกเสียง : a fior di pelle a fior di pelle [it]
 • การออกเสียง : abate abate [en]
 • การออกเสียง : abavo abavo [it]
 • การออกเสียง : abbacinamento abbacinamento [it]
 • การออกเสียง : abbadia abbadia [it]
 • การออกเสียง : abbagliante abbagliante [it]
 • การออกเสียง : abbaglio abbaglio [it]
 • การออกเสียง : abbaio abbaio [it]
 • การออกเสียง : abbandono abbandono [it]
 • การออกเสียง : abbassamento abbassamento [it]
 • การออกเสียง : abbattimento abbattimento [it]
 • การออกเสียง : abbattuta abbattuta [it]
 • การออกเสียง : abbattuto abbattuto [it]
 • การออกเสียง : abbazia abbazia [it]
 • การออกเสียง : abbecedario abbecedario [it]
 • การออกเสียง : abbellimento abbellimento [it]
 • การออกเสียง : abbiente abbiente [it]
 • การออกเสียง : abbigliamento abbigliamento [it]
 • การออกเสียง : abbinamento abbinamento [it]
 • การออกเสียง : abboccamento abboccamento [it]
 • การออกเสียง : abbonamento abbonamento [it]
 • การออกเสียง : abbondanza abbondanza [it]
 • การออกเสียง : abbordaggio abbordaggio [it]
 • การออกเสียง : abbottonatura abbottonatura [it]
 • การออกเสียง : abbozzo abbozzo [it]
 • การออกเสียง : abbraccio abbraccio [it]
 • การออกเสียง : abbreviatura abbreviatura [it]
 • การออกเสียง : abbreviazione abbreviazione [it]
 • การออกเสียง : abbrutimento abbrutimento [it]
 • การออกเสียง : abbuffata abbuffata [it]
 • การออกเสียง : abbuffone abbuffone [it]
 • การออกเสียง : abbuono abbuono [it]
 • การออกเสียง : abburattamento abburattamento [it]
 • การออกเสียง : abdicazione abdicazione [it]
 • การออกเสียง : abduzione abduzione [it]
 • การออกเสียง : aberrazione aberrazione [it]
 • การออกเสียง : abicì abicì [it]
 • การออกเสียง : abiezione abiezione [it]
 • การออกเสียง : abilità abilità [it]
 • การออกเสียง : abilitazione abilitazione [it]
 • การออกเสียง : abisso abisso [it]
 • การออกเสียง : abitacolo abitacolo [it]
 • การออกเสียง : abitante abitante [it]
 • การออกเสียง : abitato abitato [it]
 • การออกเสียง : abitatore abitatore [it]
 • การออกเสียง : abitazione abitazione [it]
 • การออกเสียง : abitudine abitudine [it]
 • การออกเสียง : abituro abituro [it]
 • การออกเสียง : abiura abiura [it]
 • การออกเสียง : ablazione ablazione [it]
 • การออกเสียง : abluzione abluzione [it]
 • การออกเสียง : abnegazione abnegazione [it]
 • การออกเสียง : abolizione abolizione [it]
 • การออกเสียง : abomìni abomìni [it]
 • การออกเสียง : aborrimento aborrimento [pt]
 • การออกเสียง : aborrito aborrito [it]
 • การออกเสียง : aborto aborto [pt]
 • การออกเสียง : abrasione abrasione [it]
 • การออกเสียง : abrogazione abrogazione [it]
 • การออกเสียง : abulia abulia [es]
 • การออกเสียง : abulicità abulicità [it]
 • การออกเสียง : abusivismo abusivismo [it]
 • การออกเสียง : abuso abuso [es]
 • การออกเสียง : accadimento accadimento [it]
 • การออกเสียง : accaloramento accaloramento [it]
 • การออกเสียง : accampamento accampamento [it]
 • การออกเสียง : accanimento accanimento [it]
 • การออกเสียง : accantonamento accantonamento [it]
 • การออกเสียง : accaparramento accaparramento [it]
 • การออกเสียง : accaparratore accaparratore [it]
 • การออกเสียง : accapigliamento accapigliamento [it]
 • การออกเสียง : accappatoio accappatoio [it]
 • การออกเสียง : accasciamento accasciamento [it]
 • การออกเสียง : accatastamento accatastamento [it]
 • การออกเสียง : accattonaggio accattonaggio [it]
 • การออกเสียง : accattone accattone [it]
 • การออกเสียง : accavallamento accavallamento [it]
 • การออกเสียง : accecamento accecamento [it]
 • การออกเสียง : accelerazione accelerazione [it]
 • การออกเสียง : accendere accendere [it]
 • การออกเสียง : accendigas accendigas [it]
 • การออกเสียง : accendino accendino [it]
 • การออกเสียง : accendisigari accendisigari [it]
 • การออกเสียง : accendisigaro accendisigaro [it]
 • การออกเสียง : accenditore accenditore [it]
 • การออกเสียง : accenno accenno [it]
 • การออกเสียง : accensione accensione [it]
 • การออกเสียง : accentato accentato [it]
 • การออกเสียง : accentazione accentazione [it]
 • การออกเสียง : accento accento [it]
 • การออกเสียง : accentramento accentramento [it]
 • การออกเสียง : accentuazione accentuazione [it]
 • การออกเสียง : accerchiamento accerchiamento [it]
 • การออกเสียง : accertamento accertamento [it]
 • การออกเสียง : accessibilità accessibilità [it]