หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : antidivorzista antidivorzista [it]
 • การออกเสียง : antidogmatismo antidogmatismo [it]
 • การออกเสียง : antidolorifico antidolorifico [it]
 • การออกเสียง : antidoping antidoping [it]
 • การออกเสียง : antidorcade antidorcade [it]
 • การออกเสียง : antidoto antidoto [it]
 • การออกเสียง : antielettrone antielettrone [it]
 • การออกเสียง : antieroe antieroe [it]
 • การออกเสียง : antifascismo antifascismo [es]
 • การออกเสียง : antifascista antifascista [pt]
 • การออกเสียง : antifato antifato [it]
 • การออกเสียง : antifemminismo antifemminismo [it]
 • การออกเสียง : antifemminista antifemminista [it]
 • การออกเสียง : antifiscalismo antifiscalismo [it]
 • การออกเสียง : antifona antifona [it]
 • การออกเสียง : antifonario antifonario [it]
 • การออกเสียง : antifonia antifonia [it]
 • การออกเสียง : antifrasi antifrasi [it]
 • การออกเสียง : antifurto antifurto [it]
 • การออกเสียง : antigene antigene [it]
 • การออกเสียง : antigiuridicità antigiuridicità [it]
 • การออกเสียง : antiglobalizzazione antiglobalizzazione [it]
 • การออกเสียง : antigravità antigravità [it]
 • การออกเสียง : antiinferno antiinferno [it]
 • การออกเสียง : antillide antillide [it]
 • การออกเสียง : antilocapra antilocapra [it]
 • การออกเสียง : antilogaritmo antilogaritmo [it]
 • การออกเสียง : antilogia antilogia [it]
 • การออกเสียง : antimateria antimateria [it]
 • การออกเสียง : antimero antimero [it]
 • การออกเสียง : antimetabole antimetabole [en]
 • การออกเสียง : antimilitarismo antimilitarismo [es]
 • การออกเสียง : antimilitarista antimilitarista [it]
 • การออกเสียง : antimonio antimonio [es]
 • การออกเสียง : antimonite antimonite [it]
 • การออกเสียง : antimperialista antimperialista [it]
 • การออกเสียง : antimuro antimuro [it]
 • การออกเสียง : antina antina [it]
 • การออกเสียง : antineutrino antineutrino [it]
 • การออกเสียง : antineutrone antineutrone [it]
 • การออกเสียง : antinomia antinomia [it]
 • การออกเสียง : antinucleo antinucleo [it]
 • การออกเสียง : antinucleone antinucleone [it]
 • การออกเสียง : antiopa antiopa [it]
 • การออกเสียง : antipalchetto antipalchetto [it]
 • การออกเสียง : antipallage antipallage [it]
 • การออกเสียง : antipapa antipapa [it]
 • การออกเสียง : antiparassitario antiparassitario [it]
 • การออกเสียง : antiparticella antiparticella [it]
 • การออกเสียง : antipastiera antipastiera [it]
 • การออกเสียง : antipasto antipasto [it]
 • การออกเสียง : antipate antipate [it]
 • การออกเสียง : antipatia antipatia [pt]
 • การออกเสียง : antipatico antipatico [it]
 • การออกเสียง : antipatriottismo antipatriottismo [it]
 • การออกเสียง : antiperiodo antiperiodo [it]
 • การออกเสียง : antiperistalsi antiperistalsi [it]
 • การออกเสียง : antipetrarchismo antipetrarchismo [it]
 • การออกเสียง : antipetrarchista antipetrarchista [it]
 • การออกเสียง : Antipode Antipode [it]
 • การออกเสียง : antipodista antipodista [it]
 • การออกเสียง : antipodo antipodo [it]
 • การออกเสียง : antiporta antiporta [it]
 • การออกเสียง : antiproibizionismo antiproibizionismo [it]
 • การออกเสียง : antiproibizionista antiproibizionista [it]
 • การออกเสียง : antiprotone antiprotone [it]
 • การออกเสียง : antipsichiatria antipsichiatria [it]
 • การออกเสียง : antipurgatorio antipurgatorio [it]
 • การออกเสียง : antiquaria antiquaria [it]
 • การออกเสียง : antiquariato antiquariato [it]
 • การออกเสียง : antiquario antiquario [it]
 • การออกเสียง : antirabbica antirabbica [it]
 • การออกเสียง : antiracket antiracket [it]
 • การออกเสียง : antiromanzo antiromanzo [it]
 • การออกเสียง : antirrino antirrino [it]
 • การออกเสียง : antisala antisala [it]
 • การออกเสียง : antiscalo antiscalo [it]
 • การออกเสียง : antischiavismo antischiavismo [it]
 • การออกเสียง : antisemitismo antisemitismo [it]
 • การออกเสียง : antisepsi antisepsi [it]
 • การออกเสียง : antisionismo antisionismo [it]
 • การออกเสียง : antisionista antisionista [it]
 • การออกเสียง : antisocialità antisocialità [it]
 • การออกเสียง : antispasmo antispasmo [it]
 • การออกเสียง : antispasmodico antispasmodico [it]
 • การออกเสียง : antispastico antispastico [it]
 • การออกเสียง : antistite antistite [it]
 • การออกเสียง : antistoricismo antistoricismo [it]
 • การออกเสียง : antistoricista antistoricista [it]
 • การออกเสียง : antistreptolisina antistreptolisina [it]
 • การออกเสียง : antistrofe antistrofe [it]
 • การออกเสียง : antitesi antitesi [it]
 • การออกเสียง : antitetanica antitetanica [it]
 • การออกเสียง : antitetico antitetico [it]
 • การออกเสียง : antitetismo antitetismo [it]
 • การออกเสียง : antiteto antiteto [it]
 • การออกเสียง : antitifica antitifica [it]
 • การออกเสียง : antitossina antitossina [it]
 • การออกเสียง : antitrinitarismo antitrinitarismo [it]
 • การออกเสียง : antitrombina antitrombina [it]