หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : iastima iastima [scn]
 • การออกเสียง : iattu iattu [scn]
 • การออกเสียง : ibernazione ibernazione [it]
 • การออกเสียง : ibridismo ibridismo [it]
 • การออกเสียง : ideale ideale [it]
 • การออกเสียง : ideazione ideazione [it]
 • การออกเสียง : identicità identicità [it]
 • การออกเสียง : identico identico [it]
 • การออกเสียง : identikit identikit [it]
 • การออกเสียง : identità identità [it]
 • การออกเสียง : ideologo ideologo [it]
 • การออกเสียง : idillio idillio [it]
 • การออกเสียง : idiozia idiozia [it]
 • การออกเสียง : idolatra idolatra [it]
 • การออกเสียง : idolo idolo [it]
 • การออกเสียง : idoneità idoneità [it]
 • การออกเสียง : idoneo idoneo [it]
 • การออกเสียง : idratazione idratazione [it]
 • การออกเสียง : idroa idroa [it]
 • การออกเสียง : idroaerogiro idroaerogiro [it]
 • การออกเสียง : idroaeroporto idroaeroporto [it]
 • การออกเสียง : idrobio idrobio [it]
 • การออกเสียง : idrobiologia idrobiologia [it]
 • การออกเสียง : idrocarburo idrocarburo [it]
 • การออกเสียง : idrocaritacee idrocaritacee [it]
 • การออกเสียง : idrocefalia idrocefalia [it]
 • การออกเสียง : idrocefalo idrocefalo [it]
 • การออกเสียง : idrocele idrocele [it]
 • การออกเสียง : idrochinone idrochinone [it]
 • การออกเสียง : idrocoltura idrocoltura [it]
 • การออกเสียง : idrocoria idrocoria [it]
 • การออกเสียง : idrocortisone idrocortisone [it]
 • การออกเสียง : idrodegradazione idrodegradazione [it]
 • การออกเสียง : idrodinamica idrodinamica [it]
 • การออกเสียง : idroestrattore idroestrattore [it]
 • การออกเสียง : idrofide idrofide [it]
 • การออกเสียง : idrofilia idrofilia [it]
 • การออกเสียง : idrofilide idrofilide [it]
 • การออกเสียง : idrofita idrofita [it]
 • การออกเสียง : idrofobia idrofobia [it]
 • การออกเสียง : idrofonista idrofonista [it]
 • การออกเสียง : idrofono idrofono [it]
 • การออกเสียง : idroftalmo idroftalmo [it]
 • การออกเสียง : idrogamia idrogamia [it]
 • การออกเสียง : idrogenasi idrogenasi [it]
 • การออกเสียง : idrogenazione idrogenazione [it]
 • การออกเสียง : idrogenione idrogenione [it]
 • การออกเสียง : idrogenolisi idrogenolisi [it]
 • การออกเสียง : idrogeochimica idrogeochimica [it]
 • การออกเสียง : idrogeologia idrogeologia [it]
 • การออกเสียง : idrogetto idrogetto [it]
 • การออกเสียง : idrografia idrografia [it]
 • การออกเสียง : idrografo idrografo [it]
 • การออกเสียง : idroguida idroguida [it]
 • การออกเสียง : idroide idroide [it]
 • การออกเสียง : idrolasi idrolasi [it]
 • การออกเสียง : idrolato idrolato [it]
 • การออกเสียง : idrolinfa idrolinfa [it]
 • การออกเสียง : idrolisi idrolisi [it]
 • การออกเสียง : idrolito idrolito [it]
 • การออกเสียง : idrologia idrologia [it]
 • การออกเสียง : idrologo idrologo [it]
 • การออกเสียง : idroma idroma [it]
 • การออกเสียง : idromania idromania [it]
 • การออกเสียง : idromante idromante [it]
 • การออกเสียง : idromanzia idromanzia [it]
 • การออกเสียง : idromassaggio idromassaggio [it]
 • การออกเสียง : idromeccanica idromeccanica [it]
 • การออกเสียง : idromedusa idromedusa [it]
 • การออกเสียง : idromele idromele [it]
 • การออกเสียง : idrometeora idrometeora [it]
 • การออกเสียง : idrometra idrometra [it]
 • การออกเสียง : idrometria idrometria [it]
 • การออกเสียง : idrometro idrometro [it]
 • การออกเสียง : idromide idromide [it]
 • การออกเสียง : idromielia idromielia [it]
 • การออกเสียง : idronefrosi idronefrosi [it]
 • การออกเสียง : idronimo idronimo [it]
 • การออกเสียง : idronio idronio [it]
 • การออกเสียง : idronomia idronomia [it]
 • การออกเสียง : idrope idrope [it]
 • การออกเสียง : idropericardio idropericardio [it]
 • การออกเสียง : idroperossido idroperossido [it]
 • การออกเสียง : idropinoterapia idropinoterapia [it]
 • การออกเสียง : idropiometra idropiometra [it]
 • การออกเสียง : idropisia idropisia [it]
 • การออกเสียง : idropittura idropittura [it]
 • การออกเสียง : idroplano idroplano [it]
 • การออกเสียง : idropneumotorace idropneumotorace [it]
 • การออกเสียง : idroponica idroponica [it]
 • การออกเสียง : idroporto idroporto [it]
 • การออกเสียง : idropulitrice idropulitrice [it]
 • การออกเสียง : idropulsore idropulsore [it]
 • การออกเสียง : idroreattore idroreattore [it]
 • การออกเสียง : idrorepellenza idrorepellenza [it]
 • การออกเสียง : idroricognitore idroricognitore [it]
 • การออกเสียง : idrosadenite idrosadenite [it]
 • การออกเสียง : idroscalo idroscalo [it]
 • การออกเสียง : idroscì idroscì [it]
 • การออกเสียง : idrosciatore idrosciatore [it]