หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : accessione accessione [it]
 • การออกเสียง : accesso accesso [it]
 • การออกเสียง : accessorio accessorio [it]
 • การออกเสียง : accettabilità accettabilità [it]
 • การออกเสียง : accettazione accettazione [it]
 • การออกเสียง : accezione accezione [it]
 • การออกเสียง : acchiappavoti acchiappavoti [it]
 • การออกเสียง : acciaccatura acciaccatura [it]
 • การออกเสียง : acciacco acciacco [it]
 • การออกเสียง : acciarino acciarino [it]
 • การออกเสียง : accidentalità accidentalità [it]
 • การออกเสียง : accidente accidente [es]
 • การออกเสียง : accidia accidia [it]
 • การออกเสียง : acciottolamento acciottolamento [it]
 • การออกเสียง : acciottolato acciottolato [it]
 • การออกเสียง : acciottolio acciottolio [it]
 • การออกเสียง : acciuga acciuga [it]
 • การออกเสียง : acclamazione acclamazione [it]
 • การออกเสียง : accoglienza accoglienza [it]
 • การออกเสียง : accoglimento accoglimento [it]
 • การออกเสียง : accolita accolita [it]
 • การออกเสียง : accolito accolito [it]
 • การออกเสียง : accolta accolta [it]
 • การออกเสียง : accomodamento accomodamento [it]
 • การออกเสียง : accomodatura accomodatura [it]
 • การออกเสียง : accomodazione accomodazione [it]
 • การออกเสียง : accompagnamento accompagnamento [it]
 • การออกเสียง : accompagnatore accompagnatore [it]
 • การออกเสียง : accomunabile accomunabile [it]
 • การออกเสียง : acconciatura acconciatura [it]
 • การออกเสียง : acconto acconto [it]
 • การออกเสียง : accoppiamento accoppiamento [it]
 • การออกเสียง : accoppiata accoppiata [it]
 • การออกเสียง : accoramento accoramento [it]
 • การออกเสียง : accorciamento accorciamento [it]
 • การออกเสียง : accordatura accordatura [it]
 • การออกเสียง : accordo accordo [it]
 • การออกเสียง : accorgimento accorgimento [it]
 • การออกเสียง : accortezza accortezza [it]
 • การออกเสียง : accostamento accostamento [it]
 • การออกเสียง : accozzaglia accozzaglia [it]
 • การออกเสียง : accozzame accozzame [it]
 • การออกเสียง : accozzamento accozzamento [it]
 • การออกเสียง : accozzo accozzo [it]
 • การออกเสียง : accreditato accreditato [it]
 • การออกเสียง : accredito accredito [it]
 • การออกเสียง : accrescimento accrescimento [it]
 • การออกเสียง : accrescitivo accrescitivo [it]
 • การออกเสียง : acculturato acculturato [it]
 • การออกเสียง : acculturazione acculturazione [it]
 • การออกเสียง : accumulatore accumulatore [it]
 • การออกเสียง : accumulo accumulo [la]
 • การออกเสียง : accuratezza accuratezza [it]
 • การออกเสียง : accusa accusa [it]
 • การออกเสียง : accusato accusato [it]
 • การออกเสียง : accusatore accusatore [it]
 • การออกเสียง : acerbezza acerbezza [it]
 • การออกเสียง : acescenza acescenza [it]
 • การออกเสียง : achillea achillea [it]
 • การออกเสียง : acidezza acidezza [it]
 • การออกเสียง : acidità acidità [it]
 • การออกเสียง : acido acido [it]
 • การออกเสียง : acidume acidume [it]
 • การออกเสียง : acino acino [it]
 • การออกเสียง : acme acme [en]
 • การออกเสียง : acqua acqua [it]
 • การออกเสียง : acqua morta acqua morta [it]
 • การออกเสียง : acquabar acquabar [it]
 • การออกเสียง : acquacedrata acquacedrata [it]
 • การออกเสียง : acquaforte acquaforte [it]
 • การออกเสียง : acquafortista acquafortista [it]
 • การออกเสียง : acquagym/aquagym acquagym/aquagym [it]
 • การออกเสียง : acquaio acquaio [it]
 • การออกเสียง : acquamanile acquamanile [it]
 • การออกเสียง : acquamarina acquamarina [it]
 • การออกเสียง : acquapark acquapark [it]
 • การออกเสียง : Acquapendente Acquapendente [it]
 • การออกเสียง : acquaplano acquaplano [it]
 • การออกเสียง : acquaragia acquaragia [it]
 • การออกเสียง : acquarello acquarello [it]
 • การออกเสียง : Acquario Acquario [it]
 • การออกเสียง : acquariologia acquariologia [it]
 • การออกเสียง : acquartieramento acquartieramento [it]
 • การออกเสียง : acquasanta acquasanta [it]
 • การออกเสียง : acquasantiera acquasantiera [it]
 • การออกเสียง : acquascivolo acquascivolo [it]
 • การออกเสียง : acquascooter acquascooter [it]
 • การออกเสียง : acquata acquata [it]
 • การออกเสียง : acquaticità acquaticità [it]
 • การออกเสียง : acquatinta acquatinta [it]
 • การออกเสียง : acquavite acquavite [it]
 • การออกเสียง : acquazzone acquazzone [it]
 • การออกเสียง : acquedotto acquedotto [it]
 • การออกเสียง : acquereccia acquereccia [it]
 • การออกเสียง : acquerella acquerella [it]
 • การออกเสียง : acquerellista acquerellista [it]
 • การออกเสียง : acquerello acquerello [it]
 • การออกเสียง : acquerugiola acquerugiola [it]
 • การออกเสียง : acquetta acquetta [it]
 • การออกเสียง : acquicoltura acquicoltura [it]