หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : americano americano [it]
 • การออกเสียง : amerindiano amerindiano [it]
 • การออกเสียง : amerindio amerindio [es]
 • การออกเสียง : amica amica [la]
 • การออกเสียง : amichetto amichetto [it]
 • การออกเสียง : amichevole amichevole [it]
 • การออกเสียง : amici amici [it]
 • การออกเสียง : amicizia amicizia [it]
 • การออกเสียง : amico amico [it]
 • การออกเสียง : ammaccatura ammaccatura [it]
 • การออกเสียง : ammaestramento ammaestramento [it]
 • การออกเสียง : ammaliatore ammaliatore [it]
 • การออกเสียง : ammanco ammanco [it]
 • การออกเสียง : ammanicamento ammanicamento [it]
 • การออกเสียง : ammanigliamento ammanigliamento [it]
 • การออกเสียง : ammassamento ammassamento [it]
 • การออกเสียง : ammasso ammasso [it]
 • การออกเสียง : ammattonato ammattonato [it]
 • การออกเสียง : ammazzasanti ammazzasanti [it]
 • การออกเสียง : ammazzasette ammazzasette [it]
 • การออกเสียง : ammazzatoio ammazzatoio [it]
 • การออกเสียง : ammenda ammenda [it]
 • การออกเสียง : ammennicolio ammennicolio [it]
 • การออกเสียง : ammennicolo ammennicolo [it]
 • การออกเสียง : ammezzato ammezzato [it]
 • การออกเสียง : ammiccamento ammiccamento [it]
 • การออกเสียง : amministratore amministratore [it]
 • การออกเสียง : amministrazione amministrazione [it]
 • การออกเสียง : ammiratore ammiratore [it]
 • การออกเสียง : ammirazione ammirazione [it]
 • การออกเสียง : ammissione ammissione [it]
 • การออกเสียง : ammobiliamento ammobiliamento [it]
 • การออกเสียง : ammollo ammollo [it]
 • การออกเสียง : ammonimento ammonimento [it]
 • การออกเสียง : ammonizione ammonizione [it]
 • การออกเสียง : ammontare ammontare [it]
 • การออกเสียง : ammorbamento ammorbamento [it]
 • การออกเสียง : ammorbidente ammorbidente [it]
 • การออกเสียง : ammorbidimento ammorbidimento [it]
 • การออกเสียง : ammortamento ammortamento [it]
 • การออกเสียง : ammostatoio ammostatoio [it]
 • การออกเสียง : ammostatura ammostatura [it]
 • การออกเสียง : ammucchiamento ammucchiamento [it]
 • การออกเสียง : ammucchiata ammucchiata [it]
 • การออกเสียง : ammutinamento ammutinamento [it]
 • การออกเสียง : amnesia amnesia [en]
 • การออกเสียง : amnistia amnistia [it]
 • การออกเสียง : àmoło àmoło [vec]
 • การออกเสียง : amoralità amoralità [it]
 • การออกเสียง : amorazzo amorazzo [it]
 • การออกเสียง : amore amore [it]
 • การออกเสียง : amoreggiamento amoreggiamento [it]
 • การออกเสียง : amoretto amoretto [it]
 • การออกเสียง : amorevolezza amorevolezza [it]
 • การออกเสียง : amorino amorino [it]
 • การออกเสียง : amoroso amoroso [pt]
 • การออกเสียง : Ampelodesma Ampelodesma [it]
 • การออกเสียง : ampiezza ampiezza [it]
 • การออกเสียง : amplesso amplesso [it]
 • การออกเสียง : ampliamento ampliamento [it]
 • การออกเสียง : amplificatore amplificatore [it]
 • การออกเสียง : ampolla ampolla [es]
 • การออกเสียง : ampolliera ampolliera [it]
 • การออกเสียง : ampollosità ampollosità [it]
 • การออกเสียง : amputazione amputazione [it]
 • การออกเสียง : amuleto amuleto [es]
 • การออกเสียง : anabasi anabasi [it]
 • การออกเสียง : anabate anabate [it]
 • การออกเสียง : anabattismo anabattismo [it]
 • การออกเสียง : anabattista anabattista [it]
 • การออกเสียง : anabbagliante anabbagliante [it]
 • การออกเสียง : anabiosi anabiosi [it]
 • การออกเสียง : anabolismo anabolismo [it]
 • การออกเสียง : anabolizzante anabolizzante [it]
 • การออกเสียง : anacardiacea anacardiacea [it]
 • การออกเสียง : anacardio anacardio [it]
 • การออกเสียง : anaclasi anaclasi [it]
 • การออกเสียง : anaclastica anaclastica [it]
 • การออกเสียง : anacoluto anacoluto [pt]
 • การออกเสียง : anaconda anaconda [en]
 • การออกเสียง : anacoresi anacoresi [it]
 • การออกเสียง : anacoreta anacoreta [es]
 • การออกเสียง : anacoretico anacoretico [it]
 • การออกเสียง : anacoretismo anacoretismo [it]
 • การออกเสียง : anacreonteo anacreonteo [it]
 • การออกเสียง : anacronismo anacronismo [pt]
 • การออกเสียง : anacrusi anacrusi [it]
 • การออกเสียง : anadiplosi anadiplosi [it]
 • การออกเสียง : anadromo anadromo [it]
 • การออกเสียง : anaerobio anaerobio [it]
 • การออกเสียง : anaerobiosi anaerobiosi [it]
 • การออกเสียง : anaestro anaestro [it]
 • การออกเสียง : anafase anafase [it]
 • การออกเสียง : anafilassi anafilassi [it]
 • การออกเสียง : anafilattico anafilattico [it]
 • การออกเสียง : anafonesi anafonesi [it]
 • การออกเสียง : anafora anafora [it]
 • การออกเสียง : anaforesi anaforesi [it]
 • การออกเสียง : anafrodisia anafrodisia [it]
 • การออกเสียง : anagallide anagallide [it]