หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : allegretto allegretto [it]
 • การออกเสียง : allegrezza allegrezza [it]
 • การออกเสียง : allegria allegria [it]
 • การออกเสียง : alleli alleli [it]
 • การออกเสียง : alleluia alleluia [en]
 • การออกเสียง : allenamento allenamento [it]
 • การออกเสียง : allenatore allenatore [it]
 • การออกเสียง : allentamento allentamento [it]
 • การออกเสียง : allergia allergia [it]
 • การออกเสียง : allergopatia allergopatia [it]
 • การออกเสียง : allertamento allertamento [it]
 • การออกเสียง : allestimento allestimento [it]
 • การออกเสียง : allettamento allettamento [it]
 • การออกเสียง : allettante allettante [it]
 • การออกเสียง : allevamento allevamento [it]
 • การออกเสียง : allevatore allevatore [it]
 • การออกเสียง : alleviamento alleviamento [it]
 • การออกเสียง : allicciatura allicciatura [it]
 • การออกเสียง : allievo allievo [it]
 • การออกเสียง : alligatore alligatore [it]
 • การออกเสียง : allignamento allignamento [it]
 • การออกเสียง : allineamento allineamento [it]
 • การออกเสียง : allineato allineato [it]
 • การออกเสียง : allineatore allineatore [it]
 • การออกเสียง : allisciatoio allisciatoio [it]
 • การออกเสียง : allocuzione allocuzione [it]
 • การออกเสียง : allodola allodola [it]
 • การออกเสียง : alloggiamento alloggiamento [it]
 • การออกเสียง : alloggiato alloggiato [it]
 • การออกเสียง : alloggio alloggio [it]
 • การออกเสียง : allontanamento allontanamento [it]
 • การออกเสียง : allontanato allontanato [it]
 • การออกเสียง : allucinazione allucinazione [it]
 • การออกเสียง : allungamento allungamento [it]
 • การออกเสียง : allungato allungato [it]
 • การออกเสียง : allungo allungo [it]
 • การออกเสียง : allusione allusione [it]
 • การออกเสียง : alluvione alluvione [it]
 • การออกเสียง : almanacco almanacco [it]
 • การออกเสียง : alone alone [en]
 • การออกเสียง : alpe alpe [pt]
 • การออกเสียง : alpeggio alpeggio [it]
 • การออกเสียง : alpigiano alpigiano [it]
 • การออกเสียง : alpino alpino [it]
 • การออกเสียง : altalena altalena [it]
 • การออกเสียง : altare altare [it]
 • การออกเสียง : alterazione alterazione [it]
 • การออกเสียง : alterco alterco [it]
 • การออกเสียง : alterigia alterigia [it]
 • การออกเสียง : alterità alterità [it]
 • การออกเสียง : alternanza alternanza [it]
 • การออกเสียง : alternativa alternativa [it]
 • การออกเสียง : altezza altezza [it]
 • การออกเสียง : altezzosità altezzosità [it]
 • การออกเสียง : altipiano altipiano [it]
 • การออกเสียง : altitudine altitudine [it]
 • การออกเสียง : alto alto [es]
 • การออกเสียง : altoatesino altoatesino [it]
 • การออกเสียง : altoparlante altoparlante [it]
 • การออกเสียง : altopiano altopiano [it]
 • การออกเสียง : altorilievo altorilievo [it]
 • การออกเสียง : altruismo altruismo [pt]
 • การออกเสียง : altura altura [pt]
 • การออกเสียง : alunno alunno [it]
 • การออกเสียง : alveare alveare [it]
 • การออกเสียง : alveo alveo [it]
 • การออกเสียง : alveolo alveolo [es]
 • การออกเสียง : alzaia alzaia [it]
 • การออกเสียง : alzata alzata [it]
 • การออกเสียง : alzo alzo [it]
 • การออกเสียง : amabilità amabilità [it]
 • การออกเสียง : amalgama amalgama [es]
 • การออกเสียง : amante amante [it]
 • การออกเสียง : amanuense amanuense [it]
 • การออกเสียง : amaranto amaranto [pt]
 • การออกเสียง : amarezza amarezza [it]
 • การออกเสียง : amaro amaro [it]
 • การออกเสียง : amato amato [it]
 • การออกเสียง : amatore amatore [it]
 • การออกเสียง : amazzone amazzone [it]
 • การออกเสียง : ambaradan ambaradan [it]
 • การออกเสียง : ambasceria ambasceria [it]
 • การออกเสียง : ambascia ambascia [it]
 • การออกเสียง : ambasciata ambasciata [it]
 • การออกเสียง : ambasciatore ambasciatore [it]
 • การออกเสียง : ambientamento ambientamento [it]
 • การออกเสียง : ambientazione ambientazione [it]
 • การออกเสียง : ambiente ambiente [es]
 • การออกเสียง : ambiguità ambiguità [it]
 • การออกเสียง : ambito ambito [it]
 • การออกเสียง : ambizione ambizione [it]
 • การออกเสียง : ambliopia ambliopia [it]
 • การออกเสียง : ambrosía ambrosía [es]
 • การออกเสียง : ambulante ambulante [pt]
 • การออกเสียง : ambulanza ambulanza [it]
 • การออกเสียง : ambulatorio ambulatorio [es]
 • การออกเสียง : amello amello [it]
 • การออกเสียง : amenità amenità [it]
 • การออกเสียง : amento amento [it]
 • การออกเสียง : americanata americanata [it]