หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : adocchiamento adocchiamento [it]
 • การออกเสียง : adolescente adolescente [es]
 • การออกเสียง : adombramento adombramento [it]
 • การออกเสียง : Adone Adone [it]
 • การออกเสียง : adontamento adontamento [it]
 • การออกเสียง : adoperato adoperato [it]
 • การออกเสียง : adorato adorato [it]
 • การออกเสียง : adoratore adoratore [it]
 • การออกเสียง : adorazione adorazione [it]
 • การออกเสียง : adornatore adornatore [it]
 • การออกเสียง : adottabilità adottabilità [it]
 • การออกเสียง : adottatore adottatore [it]
 • การออกเสียง : adozione adozione [it]
 • การออกเสียง : adrematrice adrematrice [it]
 • การออกเสียง : adremista adremista [it]
 • การออกเสียง : adulatore adulatore [it]
 • การออกเสียง : adulazione adulazione [it]
 • การออกเสียง : adulteramento adulteramento [it]
 • การออกเสียง : adulterazione adulterazione [it]
 • การออกเสียง : adulterio adulterio [es]
 • การออกเสียง : adultero adultero [it]
 • การออกเสียง : adulto adulto [es]
 • การออกเสียง : adunamento adunamento [it]
 • การออกเสียง : adunanza adunanza [it]
 • การออกเสียง : adunata adunata [it]
 • การออกเสียง : adunatore adunatore [it]
 • การออกเสียง : adunazione adunazione [it]
 • การออกเสียง : aere aere [ia]
 • การออกเสียง : aereo aereo [it]
 • การออกเสียง : aerodina aerodina [it]
 • การออกเสียง : aerodromo aerodromo [it]
 • การออกเสียง : aerolito aerolito [es]
 • การออกเสียง : aeromobile aeromobile [it]
 • การออกเสียง : aeronauta aeronauta [pt]
 • การออกเสียง : aeronautica aeronautica [it]
 • การออกเสียง : aeroplano aeroplano [it]
 • การออกเสียง : aeroporto aeroporto [it]
 • การออกเสียง : aeroscalo aeroscalo [it]
 • การออกเสียง : aerosolterapia aerosolterapia [it]
 • การออกเสียง : aerostato aerostato [it]
 • การออกเสียง : aerostazione aerostazione [it]
 • การออกเสียง : Afa Afa [pt]
 • การออกเสียง : afasia afasia [es]
 • การออกเสียง : affabilità affabilità [it]
 • การออกเสียง : affaccio affaccio [it]
 • การออกเสียง : affacendamento affacendamento [it]
 • การออกเสียง : affacendato affacendato [it]
 • การออกเสียง : affamatore affamatore [it]
 • การออกเสียง : affanno affanno [it]
 • การออกเสียง : affare affare [it]
 • การออกเสียง : affarista affarista [it]
 • การออกเสียง : affascinato affascinato [it]
 • การออกเสียง : affascinatore affascinatore [it]
 • การออกเสียง : affastellamento affastellamento [it]
 • การออกเสียง : affaticamento affaticamento [it]
 • การออกเสียง : affermazione affermazione [it]
 • การออกเสียง : affettatrice affettatrice [it]
 • การออกเสียง : affettazione affettazione [it]
 • การออกเสียง : affettività affettività [it]
 • การออกเสียง : affetto affetto [it]
 • การออกเสียง : affettuosità affettuosità [it]
 • การออกเสียง : affezione affezione [it]
 • การออกเสียง : affiancamento affiancamento [it]
 • การออกเสียง : affiatamento affiatamento [it]
 • การออกเสียง : affidamento affidamento [it]
 • การออกเสียง : affievolimento affievolimento [it]
 • การออกเสียง : affilatura affilatura [it]
 • การออกเสียง : affiliato affiliato [it]
 • การออกเสียง : affiliazione affiliazione [it]
 • การออกเสียง : affine affine [it]
 • การออกเสียง : affinità affinità [it]
 • การออกเสียง : affisso affisso [it]
 • การออกเสียง : affittanza affittanza [it]
 • การออกเสียง : affitto affitto [it]
 • การออกเสียง : affittuario affittuario [it]
 • การออกเสียง : afflato afflato [it]
 • การออกเสียง : afflizione afflizione [it]
 • การออกเสียง : affluenza affluenza [it]
 • การออกเสียง : afflusso afflusso [it]
 • การออกเสียง : affollamento affollamento [it]
 • การออกเสียง : affondo affondo [it]
 • การออกเสียง : affossamento affossamento [it]
 • การออกเสียง : affrancamento affrancamento [it]
 • การออกเสียง : affrancatore affrancatore [it]
 • การออกเสียง : affrancazione affrancazione [it]
 • การออกเสียง : affrescatore affrescatore [it]
 • การออกเสียง : affresco affresco [it]
 • การออกเสียง : affronto affronto [it]
 • การออกเสียง : affumicatura affumicatura [it]
 • การออกเสียง : aforisma aforisma [pt]
 • การออกเสียง : afosità afosità [it]
 • การออกเสียง : afrore afrore [it]
 • การออกเสียง : agenda agenda [en]
 • การออกเสียง : agente agente [es]
 • การออกเสียง : agenzia agenzia [it]
 • การออกเสียง : agevolato agevolato [it]
 • การออกเสียง : agevolazione agevolazione [it]
 • การออกเสียง : aggancio aggancio [it]
 • การออกเสียง : aggeggio aggeggio [it]
 • การออกเสียง : aggettivo aggettivo [it]