• การออกเสียงคำว่า 'bessedàrio 'bessedàrio [vec]
 • การออกเสียงคำว่า 'Cadèmia 'Cadèmia [vec]
 • การออกเสียงคำว่า 'Ndrangheta 'Ndrangheta [it]
 • การออกเสียงคำว่า (e)redità (e)redità [vec]
 • การออกเสียงคำว่า (s)caretà (s)caretà [vec]
 • การออกเสียงคำว่า a fior di pelle a fior di pelle [it]
 • การออกเสียงคำว่า abate abate [en]
 • การออกเสียงคำว่า abavo abavo [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbacinamento abbacinamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbadia abbadia [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbagliante abbagliante [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbaglio abbaglio [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbaio abbaio [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbandono abbandono [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbassamento abbassamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbattimento abbattimento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbattuta abbattuta [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbattuto abbattuto [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbazia abbazia [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbecedario abbecedario [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbellimento abbellimento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbiente abbiente [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbigliamento abbigliamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbinamento abbinamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abboccamento abboccamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbonamento abbonamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbondanza abbondanza [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbordaggio abbordaggio [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbottonatura abbottonatura [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbozzo abbozzo [it]