• การออกเสียงคำว่า law law [en]
 • การออกเสียงคำว่า sector sector [en]
 • การออกเสียงคำว่า establishment establishment [en]
 • การออกเสียงคำว่า civilization civilization [en]
 • การออกเสียงคำว่า liberals liberals [en]
 • การออกเสียงคำว่า debutante debutante [en]
 • การออกเสียงคำว่า jet set jet set [it]
 • การออกเสียงคำว่า gala gala [en]
 • การออกเสียงคำว่า gemeenschap gemeenschap [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Métro, boulot, dodo Métro, boulot, dodo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า abbey abbey [en]
 • การออกเสียงคำว่า huppé huppé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gerontocracy gerontocracy [en]
 • การออกเสียงคำว่า oratory oratory [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jeune, jolie, mais seule Jeune, jolie, mais seule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tongs tongs [en]
 • การออกเสียงคำว่า alienation alienation [en]
 • การออกเสียงคำว่า Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียงคำว่า uitstapje uitstapje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า civil society civil society [en]
 • การออกเสียงคำว่า HLM HLM [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nomenclatura nomenclatura [es]
 • การออกเสียงคำว่า மருந்து மருந்து [ta]
 • การออกเสียงคำว่า 當 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า civilise civilise [en]
 • การออกเสียงคำว่า wereldwijd wereldwijd [nl]
 • การออกเสียงคำว่า dienstverlening dienstverlening [nl]
 • การออกเสียงคำว่า clochard clochard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Carboneria Carboneria [it]
 • การออกเสียงคำว่า squatter squatter [en]