• การออกเสียงคำว่า squatteur squatteur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า squatter squatter [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jeune, jolie, mais seule Jeune, jolie, mais seule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า JJMS JJMS [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jet setter Jet setter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nomenclatura nomenclatura [es]
 • การออกเสียงคำว่า Bon chic bon genre Bon chic bon genre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า apparence apparence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rupins rupins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า huppé huppé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า BCBG BCBG [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Toto l'aristo Toto l'aristo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bottin mondain Bottin mondain [fr]
 • การออกเสียงคำว่า propre sur lui propre sur lui [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la haute société la haute société [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mondanités mondanités [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bourge bourge [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gens de la haute gens de la haute [fr]
 • การออกเสียงคำว่า distingué distingué [fr]
 • การออกเสียงคำว่า subservience subservience [en]
 • การออกเสียงคำว่า Romano-British culture Romano-British culture [en]
 • การออกเสียงคำว่า Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียงคำว่า sainte nitouche sainte nitouche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alienation alienation [en]
 • การออกเสียงคำว่า abbey abbey [en]