• การออกเสียงคำว่า postkantoor postkantoor [nl]
 • การออกเสียงคำว่า vrijwilligers vrijwilligers [nl]
 • การออกเสียงคำว่า kenteken kenteken [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aangetekend aangetekend [nl]
 • การออกเสียงคำว่า dienstverlening dienstverlening [nl]
 • การออกเสียงคำว่า beraad beraad [nl]
 • การออกเสียงคำว่า ov ov [nl]
 • การออกเสียงคำว่า vrouwenpraatgroep vrouwenpraatgroep [nl]
 • การออกเสียงคำว่า bezorgservice bezorgservice [nl]
 • การออกเสียงคำว่า wereldwijd wereldwijd [nl]
 • การออกเสียงคำว่า binnentuin binnentuin [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Boire ou conduire Boire ou conduire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Métro, boulot, dodo Métro, boulot, dodo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า covoiturer covoiturer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า covoiturage covoiturage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า logements sociaux logements sociaux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า travailleurs pauvres travailleurs pauvres [fr]
 • การออกเสียงคำว่า difficultés financières difficultés financières [fr]
 • การออกเสียงคำว่า exigu exigu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า reloger reloger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Droit au logement Droit au logement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า HLM HLM [fr]
 • การออกเสียงคำว่า logement décent logement décent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า logement vide logement vide [fr]
 • การออกเสียงคำว่า clochard clochard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า clodo clodo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mendicité mendicité [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mendier mendier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า être dans la rue être dans la rue [fr]
 • การออกเสียงคำว่า SDF SDF [fr]