หมวดหมู่:

smoothe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsmoothe

  • การออกเสียง : velouté velouté [fr]