หมวดหมู่:

smaczna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsmaczna

  • การออกเสียง : dobrą
    dobrą [pl]
  • การออกเสียง : belona
    belona [pl]
  • การออกเสียง : gruszeczka
    gruszeczka [pl]