หมวดหมู่:

smaczna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsmaczna

  • การออกเสียง : dobrą dobrą [pl]
  • การออกเสียง : belona belona [pl]
  • การออกเสียง : gruszeczka gruszeczka [pl]