หมวดหมู่:

skrót

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงskrót

 • การออกเสียง : DNA DNA [en]
 • การออกเสียง : siema siema [pl]
 • การออกเสียง : św. św. [pl]
 • การออกเสียง : pseudo pseudo [en]
 • การออกเสียง : km km [de]
 • การออกเสียง : śp. śp. [pl]
 • การออกเสียง : aga aga [cs]
 • การออกเสียง : BHP BHP [pl]
 • การออกเสียง : referat referat [de]
 • การออกเสียง : PGR PGR [pl]
 • การออกเสียง : itd. itd. [pl]
 • การออกเสียง : itp. itp. [pl]
 • การออกเสียง : wg wg [de]
 • การออกเสียง : DR DR [pt]
 • การออกเสียง : PRL PRL [pl]
 • การออกเสียง : cm. cm. [pl]
 • การออกเสียง : art. art. [pl]
 • การออกเสียง : RP RP [en]
 • การออกเสียง : Nr Nr [de]
 • การออกเสียง : WP WP [pl]
 • การออกเสียง : godz. godz. [pl]
 • การออกเสียง : c.o. c.o. [pl]
 • การออกเสียง : zach. zach. [pl]
 • การออกเสียง : l. mn. l. mn. [pl]
 • การออกเสียง : mjr (abbr.) mjr (abbr.) [pl]
 • การออกเสียง : ww. ww. [pl]
 • การออกเสียง : płn. płn. [pl]
 • การออกเสียง : płd. płd. [pl]
 • การออกเสียง : gopr gopr [pl]
 • การออกเสียง : pot. pot. [pl]
 • การออกเสียง : km/godz. km/godz. [pl]
 • การออกเสียง : prof. prof. [pl]
 • การออกเสียง : kopt. kopt. [pl]
 • การออกเสียง : dot. dot. [pl]
 • การออกเสียง : st. st. [pl]
 • การออกเสียง : płk. płk. [pl]
 • การออกเสียง : mln mln [pl]
 • การออกเสียง : m. in. m. in. [pl]
 • การออกเสียง : plt. plt. [pl]
 • การออกเสียง : por. por. [pl]
 • การออกเสียง : RKM RKM [pl]
 • การออกเสียง : tys. tys. [pl]
 • การออกเสียง : dr hab. dr hab. [pl]
 • การออกเสียง : podkom. podkom. [pl]
 • การออกเสียง : Multikulti Multikulti [de]
 • การออกเสียง : mgr mgr [pl]
 • การออกเสียง : p.w. p.w. [pl]
 • การออกเสียง : gen. gen. [pl]
 • การออกเสียง : pw. pw. [pl]
 • การออกเสียง : hab. hab. [pl]
 • การออกเสียง : WF WF [pl]
 • การออกเสียง : kpt. kpt. [pl]
 • การออกเสียง : pow. pow. [pl]
 • การออกเสียง : abp abp [pl]
 • การออกเสียง : psychol psychol [pl]
 • การออกเสียง : ul. ul. [pl]
 • การออกเสียง : str. str. [pl]
 • การออกเสียง : wsch. wsch. [pl]
 • การออกเสียง : m.in. m.in. [pl]
 • การออกเสียง : II w.św. II w.św. [pl]
 • การออกเสียง : CKM CKM [pl]
 • การออกเสียง : zw. zw. [pl]
 • การออกเสียง : PKiN PKiN [pl]
 • การออกเสียง : oo. oo. [pl]
 • การออกเสียง : z-ca z-ca [pl]
 • การออกเสียง : ds. ds. [pl]
 • การออกเสียง : skracanie skracanie [pl]
 • การออกเสียง : ppor. ppor. [pl]
 • การออกเสียง : odc. odc. [pl]
 • การออกเสียง : Nazizm Nazizm [pl]
 • การออกเสียง : zomo zomo [eo]
 • การออกเสียง : ok. ok. [pl]
 • การออกเสียง : ur. ur. [pl]
 • การออกเสียง : fejs fejs [sr]
 • การออกเสียง : lek. lek. [pl]
 • การออกเสียง : p.poż. p.poż. [pl]
 • การออกเสียง : n.e. n.e. [pl]
 • การออกเสียง : mgr inż. mgr inż. [pl]
 • การออกเสียง : itp itd itp itd [pl]
 • การออกเสียง : skrócenie skrócenie [pl]
 • การออกเสียง : im. im. [vi]
 • การออกเสียง : zwł. zwł. [pl]
 • การออกเสียง : NFZ NFZ [pl]
 • การออกเสียง : r. r. [pl]
 • การออกเสียง : p.n.e. p.n.e. [pl]
 • การออกเสียง : tzw. tzw. [pl]
 • การออกเสียง : p.o. p.o. [pl]
 • การออกเสียง : prof. dr hab. prof. dr hab. [pl]
 • การออกเสียง : ws. ws. [pl]
 • การออกเสียง : ps. ps. [pl]
 • การออกเสียง : przydatny przydatny [pl]
 • การออกเสียง : skrótem skrótem [pl]
 • การออกเสียง : pkt pkt [pl]
 • การออกเสียง : insp. insp. [pl]
 • การออกเสียง : jw. jw. [pl]
 • การออกเสียง : ppłk. ppłk. [pl]
 • การออกเสียง : m.st. Warszawa m.st. Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : mld mld [pl]
 • การออกเสียง : mł. mł. [pl]
 • การออกเสียง : tzn. tzn. [pl]