หมวดหมู่:

sixteen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsixteen

  • การออกเสียง : seksten seksten [da]
  • การออกเสียง : شانزه شانزه [ku]
  • การออกเสียง : nikotwâsosâp nikotwâsosâp [cr]
  • การออกเสียง : sekstan sekstan [fo]
  • การออกเสียง : hwetek hwetek [kw]
  • การออกเสียง : ש׳שה עשר ש׳שה עשר [he]
  • การออกเสียง : شونزده شونزده [fa]
  • การออกเสียง : şîyes şîyes [zza]
  • การออกเสียง : szesnastu szesnastu [pl]