หมวดหมู่:

Sistema de Metro Ligeiro de Macau

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSistema de Metro Ligeiro de Macau

 • การออกเสียง : 機場 機場 [yue]
 • การออกเสียง : 东北 东北 [cjy]
 • การออกเสียง : 机场 机场 [zh]
 • การออกเสียง : 海洋花園 海洋花園 [yue]
 • การออกเสียง : 科技大学 科技大学 [yue]
 • การออกเสียง : 海洋花园 海洋花园 [yue]
 • การออกเสียง : 媽閣 媽閣 [yue]
 • การออกเสียง : 旧城区 旧城区 [yue]
 • การออกเสียง : 東北 東北 [ja]
 • การออกเสียง : 筷子基 筷子基 [yue]
 • การออกเสียง : 妈阁 妈阁 [yue]
 • การออกเสียง : 科技大學 科技大學 [yue]
 • การออกเสียง : 司打口 司打口 [yue]
 • การออกเสียง : 莲花口岸 莲花口岸 [yue]
 • การออกเสียง : 下环 下环 [yue]
 • การออกเสียง : 賽馬會 賽馬會 [yue]
 • การออกเสียง : 赛马会 赛马会 [yue]
 • การออกเสียง : 路凼城东 路凼城东 [yue]
 • การออกเสียง : 十六号码头 十六号码头 [yue]
 • การออกเสียง : 路凼城西 路凼城西 [yue]
 • การออกเสียง : 青洲 青洲 [yue]