หมวดหมู่:

Sir Kay

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSir Kay

  • การออกเสียง : cai cai [pt]
  • การออกเสียง : cei cei [ro]
  • การออกเสียง : Sir Kay Sir Kay [en]
  • บันทึกการออกเสียง : Cei ap Cynyr Cei ap Cynyr [cy] รอการออกเสียง