หมวดหมู่:

similar sounds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsimilar sounds

  • การออกเสียง : peddler peddler [en]
  • การออกเสียง : peddle peddle [en]