หมวดหมู่:

Silent final consonant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSilent final consonant

 • การออกเสียง : long long [en]
 • การออกเสียง : vingt vingt [fr]
 • การออกเสียง : blanc blanc [fr]
 • การออกเสียง : coup coup [en]
 • การออกเสียง : sang sang [fr]
 • การออกเสียง : camp camp [en]
 • การออกเสียง : beaucoup beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : loup loup [fr]
 • การออกเสียง : nez nez [fr]
 • การออกเสียง : oeufs oeufs [fr]
 • การออกเสียง : trop trop [fr]
 • การออกเสียง : bungalow bungalow [en]
 • การออกเสียง : rang rang [en]
 • การออกเสียง : porc porc [fr]
 • การออกเสียง : serf serf [en]
 • การออกเสียง : riz riz [fr]
 • การออกเสียง : joug joug [fr]
 • การออกเสียง : Nicolas Nicolas [fr]
 • การออกเสียง : doigt doigt [fr]
 • การออกเสียง : estomac estomac [fr]
 • การออกเสียง : escroc escroc [fr]
 • การออกเสียง : champ champ [en]
 • การออกเสียง : Franc Franc [de]
 • การออกเสียง : tronc tronc [fr]
 • การออกเสียง : almanach almanach [fr]
 • การออกเสียง : hareng hareng [fr]
 • การออกเสียง : caoutchouc caoutchouc [fr]
 • การออกเสียง : cerf cerf [fr]
 • การออกเสียง : clerc clerc [fr]
 • การออกเสียง : clef clef [en]
 • การออกเสียง : banc banc [fr]
 • การออกเสียง : Bourg Bourg [fr]
 • การออกเสียง : galop galop [lmo]
 • การออกเสียง : un mot un mot [fr]
 • การออกเสียง : flanc flanc [fr]
 • การออกเสียง : étang étang [fr]
 • การออกเสียง : Poing Poing [fr]
 • การออกเสียง : faubourg faubourg [fr]
 • การออกเสียง : croc croc [fr]
 • การออกเสียง : shampoing shampoing [fr]
 • การออกเสียง : bobsleigh bobsleigh [en]
 • การออกเสียง : coing coing [fr]
 • การออกเสียง : nerf nerf [fr]
 • การออกเสียง : aplomb aplomb [en]
 • การออกเสียง : plomb plomb [fr]
 • การออกเสียง : sirop sirop [fr]
 • การออกเสียง : drap drap [fr]
 • การออกเสียง : tabac tabac [fr]
 • การออกเสียง : bœufs bœufs [fr]
 • การออกเสียง : cantaloup cantaloup [fr]
 • การออกเสียง : raz raz [pl]
 • การออกเสียง : Sparadrap Sparadrap [fr]
 • การออกเสียง : radoub radoub [fr]
 • การออกเสียง : harfang harfang [fr]
 • การออกเสียง : accroc accroc [fr]
 • การออกเสียง : surplomb surplomb [fr]