หมวดหมู่:

Sikh turban

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSikh turban

  • การออกเสียง : Dastaar
    Dastaar [pa]