หมวดหมู่:

Sikh turban

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSikh turban

  • การออกเสียง : Dastaar Dastaar [pa]