หมวดหมู่:

Sikh order

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSikh order

  • การออกเสียง : Khalsa Khalsa [pa]