หมวดหมู่:

signo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsigno

 • การออกเสียง : aquariana
  aquariana [pt]
 • การออกเสียง : canceriana
  canceriana [pt]
 • การออกเสียง : canceriano
  canceriano [pt]
 • การออกเสียง : capricorniana
  capricorniana [pt]
 • การออกเสียง : capricorniano
  capricorniano [pt]
 • การออกเสียง : capricórnio
  capricórnio [pt]
 • การออกเสียง : escorpiana
  escorpiana [pt]
 • การออกเสียง : escorpiano
  escorpiano [es]
 • การออกเสียง : geminiana
  geminiana [pt]
 • การออกเสียง : geminiano
  geminiano [pt]
 • การออกเสียง : leonina
  leonina [pt]
 • การออกเสียง : sagitariana
  sagitariana [pt]
 • การออกเสียง : virginiana
  virginiana [pt]
 • การออกเสียง : virginiano
  virginiano [pt]