หมวดหมู่:

signo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsigno

 • การออกเสียง : aquariana aquariana [pt]
 • การออกเสียง : canceriana canceriana [pt]
 • การออกเสียง : canceriano canceriano [pt]
 • การออกเสียง : capricorniana capricorniana [pt]
 • การออกเสียง : capricorniano capricorniano [pt]
 • การออกเสียง : capricórnio capricórnio [pt]
 • การออกเสียง : escorpiana escorpiana [pt]
 • การออกเสียง : escorpiano escorpiano [es]
 • การออกเสียง : geminiana geminiana [pt]
 • การออกเสียง : geminiano geminiano [pt]
 • การออกเสียง : leonina leonina [pt]
 • การออกเสียง : sagitariana sagitariana [pt]
 • การออกเสียง : virginiana virginiana [pt]
 • การออกเสียง : virginiano virginiano [pt]