หมวดหมู่:

significado

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsignificado

  • การออกเสียง : semiótica semiótica [pt]
  • การออกเสียง : دلالة دلالة [ar]