หมวดหมู่:

significado

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsignificado

  • การออกเสียง : semiótica
    semiótica [pt]
  • การออกเสียง : دلالة
    دلالة [ar]