• การออกเสียงคำว่า saucisson saucisson [fr]
  • การออกเสียงคำว่า pince à épiler pince à épiler [fr]
  • การออกเสียงคำว่า la lampe la lampe [fr]