หมวดหมู่:

shopping in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshopping in French

  • การออกเสียง : la lampe la lampe [fr]
  • การออกเสียง : pince à épiler pince à épiler [fr]
  • การออกเสียง : saucisson saucisson [fr]