หมวดหมู่:

shopping in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshopping in France

 • การออกเสียง : vin
  vin [fr]
 • การออกเสียง : Carrefour
  Carrefour [fr]
 • การออกเสียง : poisson
  poisson [fr]
 • การออกเสียง : Veuve Clicquot
  Veuve Clicquot [fr]
 • การออกเสียง : lait
  lait [fr]
 • การออกเสียง : eau
  eau [fr]
 • การออกเสียง : fruit
  fruit [en]
 • การออกเสียง : sauvage
  sauvage [fr]
 • การออกเสียง : quelque chose
  quelque chose [fr]
 • การออกเสียง : tomate
  tomate [fr]
 • การออกเสียง : aubergine
  aubergine [en]
 • การออกเสียง : parfum
  parfum [fr]
 • การออกเสียง : charcuterie
  charcuterie [en]
 • การออกเสียง : crêpes
  crêpes [fr]
 • การออกเสียง : Jus
  Jus [fr]
 • การออกเสียง : oeuf
  oeuf [fr]
 • การออกเสียง : Moulin à légumes
  Moulin à légumes [fr]
 • การออกเสียง : fromage
  fromage [fr]
 • การออกเสียง : pâtisserie
  pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : magasin
  magasin [fr]
 • การออกเสียง : marron
  marron [fr]
 • การออกเสียง : Eau de parfum
  Eau de parfum [fr]
 • การออกเสียง : boulangerie
  boulangerie [fr]
 • การออกเสียง : Le Creuset
  Le Creuset [fr]
 • การออกเสียง : yaourt
  yaourt [fr]
 • การออกเสียง : Courvoisier
  Courvoisier [fr]
 • การออกเสียง : pomme
  pomme [fr]
 • การออกเสียง : beurre
  beurre [fr]
 • การออกเสียง : chocolat
  chocolat [fr]
 • การออกเสียง : acceptable
  acceptable [en]
 • การออกเสียง : poulet
  poulet [fr]
 • การออกเสียง : moins
  moins [fr]
 • การออกเสียง : poêle
  poêle [fr]
 • การออกเสียง : bière
  bière [fr]
 • การออกเสียง : abricot
  abricot [fr]
 • การออกเสียง : sucre
  sucre [fr]
 • การออกเสียง : votre
  votre [fr]
 • การออกเสียง : Accessoire
  Accessoire [de]
 • การออกเสียง : Merlot
  Merlot [fr]
 • การออกเสียง : oignon
  oignon [fr]
 • การออกเสียง : banane
  banane [de]
 • การออกเสียง : lapin
  lapin [fr]
 • การออกเสียง : chaussures
  chaussures [fr]
 • การออกเสียง : chemise
  chemise [fr]
 • การออกเสียง : manteau
  manteau [fr]
 • การออกเสียง : gâteau
  gâteau [fr]
 • การออกเสียง : citron
  citron [fr]
 • การออกเสียง : boeuf
  boeuf [fr]
 • การออกเสียง : fraise
  fraise [fr]
 • การออกเสียง : poire
  poire [fr]
 • การออกเสียง : chaud
  chaud [fr]
 • การออกเสียง : magnifique
  magnifique [fr]
 • การออกเสียง : legumes
  legumes [en]
 • การออกเสียง : Un bon vin blanc
  Un bon vin blanc [fr]
 • การออกเสียง : cadeau
  cadeau [fr]
 • การออกเสียง : chou
  chou [fr]
 • การออกเสียง : Moelleux au chocolat
  Moelleux au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : haricots verts
  haricots verts [fr]
 • การออกเสียง : chaussure
  chaussure [fr]
 • การออกเสียง : pois
  pois [fr]
 • การออกเสียง : Doux
  Doux [fr]
 • การออกเสียง : boulanger
  boulanger [fr]
 • การออกเสียง : pain au chocolat
  pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : Le pain
  Le pain [fr]
 • การออกเสียง : crème
  crème [fr]
 • การออกเสียง : bois
  bois [fr]
 • การออกเสียง : souris
  souris [fr]
 • การออกเสียง : voici
  voici [fr]
 • การออกเสียง : chèvre
  chèvre [fr]
 • การออกเสียง : sel
  sel [fr]
 • การออกเสียง : poivre
  poivre [fr]
 • การออกเสียง : pamplemousse
  pamplemousse [fr]
 • การออกเสียง : marché
  marché [fr]
 • การออกเสียง : combien
  combien [fr]
 • การออกเสียง : noisette
  noisette [fr]
 • การออกเสียง : Stylo
  Stylo [fr]
 • การออกเสียง : boîte
  boîte [fr]
 • การออกเสียง : carotte
  carotte [fr]
 • การออกเสียง : porc
  porc [fr]
 • การออกเสียง : riz
  riz [fr]
 • การออกเสียง : Piper-Heidsieck
  Piper-Heidsieck [fr]
 • การออกเสียง : Moët Hennessy Louis Vuitton
  Moët Hennessy Louis Vuitton [fr]
 • การออกเสียง : Sèvres
  Sèvres [fr]
 • การออกเสียง : Moët&Chandon
  Moët&Chandon [fr]
 • การออกเสียง : vinaigrette
  vinaigrette [fr]
 • การออกเสียง : fruits
  fruits [en]
 • การออกเสียง : dur
  dur [fr]
 • การออกเสียง : Les livres
  Les livres [fr]
 • การออกเสียง : éclair
  éclair [fr]
 • การออกเสียง : agneau
  agneau [fr]
 • การออกเสียง : vendeur
  vendeur [fr]
 • การออกเสียง : bouteille
  bouteille [fr]
 • การออกเสียง : eau-de-vie
  eau-de-vie [fr]
 • การออกเสียง : saveur
  saveur [fr]
 • การออกเสียง : bûche de Noël
  bûche de Noël [fr]
 • การออกเสียง : beignet
  beignet [fr]
 • การออกเสียง : Mouton
  Mouton [fr]
 • การออกเสียง : Châteauneuf-du-Pape
  Châteauneuf-du-Pape [fr]
 • การออกเสียง : l'ail
  l'ail [fr]
 • การออกเสียง : thé
  thé [fr]