หมวดหมู่:

shopping in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshopping in France

 • การออกเสียง : vin vin [fr]
 • การออกเสียง : Carrefour Carrefour [fr]
 • การออกเสียง : poisson poisson [fr]
 • การออกเสียง : lait lait [fr]
 • การออกเสียง : Veuve Clicquot Veuve Clicquot [fr]
 • การออกเสียง : quelque chose quelque chose [fr]
 • การออกเสียง : tomate tomate [fr]
 • การออกเสียง : fruit fruit [en]
 • การออกเสียง : eau eau [fr]
 • การออกเสียง : aubergine aubergine [en]
 • การออกเสียง : parfum parfum [fr]
 • การออกเสียง : Jus Jus [fr]
 • การออกเสียง : crêpes crêpes [fr]
 • การออกเสียง : charcuterie charcuterie [en]
 • การออกเสียง : sauvage sauvage [fr]
 • การออกเสียง : Moulin à légumes Moulin à légumes [fr]
 • การออกเสียง : fromage fromage [fr]
 • การออกเสียง : oeuf oeuf [fr]
 • การออกเสียง : magasin magasin [fr]
 • การออกเสียง : pâtisserie pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : marron marron [fr]
 • การออกเสียง : Eau de parfum Eau de parfum [fr]
 • การออกเสียง : yaourt yaourt [fr]
 • การออกเสียง : boulangerie boulangerie [fr]
 • การออกเสียง : pomme pomme [fr]
 • การออกเสียง : Le Creuset Le Creuset [fr]
 • การออกเสียง : Courvoisier Courvoisier [fr]
 • การออกเสียง : beurre beurre [fr]
 • การออกเสียง : acceptable acceptable [en]
 • การออกเสียง : chocolat chocolat [fr]
 • การออกเสียง : poulet poulet [fr]
 • การออกเสียง : moins moins [fr]
 • การออกเสียง : abricot abricot [fr]
 • การออกเสียง : bière bière [fr]
 • การออกเสียง : poêle poêle [fr]
 • การออกเสียง : sucre sucre [fr]
 • การออกเสียง : Accessoire Accessoire [de]
 • การออกเสียง : banane banane [de]
 • การออกเสียง : oignon oignon [fr]
 • การออกเสียง : votre votre [fr]
 • การออกเสียง : lapin lapin [fr]
 • การออกเสียง : citron citron [fr]
 • การออกเสียง : Merlot Merlot [fr]
 • การออกเสียง : chemise chemise [fr]
 • การออกเสียง : manteau manteau [fr]
 • การออกเสียง : chaussures chaussures [fr]
 • การออกเสียง : poire poire [fr]
 • การออกเสียง : boeuf boeuf [fr]
 • การออกเสียง : gâteau gâteau [fr]
 • การออกเสียง : fraise fraise [fr]
 • การออกเสียง : chaud chaud [fr]
 • การออกเสียง : magnifique magnifique [fr]
 • การออกเสียง : chou chou [fr]
 • การออกเสียง : cadeau cadeau [fr]
 • การออกเสียง : pois pois [fr]
 • การออกเสียง : haricots verts haricots verts [fr]
 • การออกเสียง : Un bon vin blanc Un bon vin blanc [fr]
 • การออกเสียง : chaussure chaussure [fr]
 • การออกเสียง : Moelleux au chocolat Moelleux au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : boulanger boulanger [fr]
 • การออกเสียง : Doux Doux [fr]
 • การออกเสียง : crème crème [fr]
 • การออกเสียง : souris souris [fr]
 • การออกเสียง : sel sel [fr]
 • การออกเสียง : Le pain Le pain [fr]
 • การออกเสียง : legumes legumes [en]
 • การออกเสียง : bois bois [fr]
 • การออกเสียง : voici voici [fr]
 • การออกเสียง : chèvre chèvre [fr]
 • การออกเสียง : pamplemousse pamplemousse [fr]
 • การออกเสียง : marché marché [fr]
 • การออกเสียง : combien combien [fr]
 • การออกเสียง : poivre poivre [fr]
 • การออกเสียง : carotte carotte [fr]
 • การออกเสียง : Stylo Stylo [fr]
 • การออกเสียง : noisette noisette [fr]
 • การออกเสียง : porc porc [fr]
 • การออกเสียง : boîte boîte [fr]
 • การออกเสียง : pain au chocolat pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : riz riz [fr]
 • การออกเสียง : Moët&Chandon Moët&Chandon [fr]
 • การออกเสียง : Moët Hennessy Louis Vuitton Moët Hennessy Louis Vuitton [fr]
 • การออกเสียง : Piper-Heidsieck Piper-Heidsieck [fr]
 • การออกเสียง : dur dur [fr]
 • การออกเสียง : Sèvres Sèvres [fr]
 • การออกเสียง : Les livres Les livres [fr]
 • การออกเสียง : vinaigrette vinaigrette [fr]
 • การออกเสียง : l'ail l'ail [fr]
 • การออกเสียง : eau-de-vie eau-de-vie [fr]
 • การออกเสียง : fruits fruits [en]
 • การออกเสียง : saveur saveur [fr]
 • การออกเสียง : éclair éclair [fr]
 • การออกเสียง : agneau agneau [fr]
 • การออกเสียง : bûche de Noël bûche de Noël [fr]
 • การออกเสียง : vendeur vendeur [fr]
 • การออกเสียง : bouteille bouteille [fr]
 • การออกเสียง : beignet beignet [fr]
 • การออกเสียง : Mouton Mouton [fr]
 • การออกเสียง : thé thé [fr]
 • การออกเสียง : Appellation d'Origine Contrôlée Appellation d'Origine Contrôlée [fr]