• การออกเสียงคำว่า bought bought [en]
 • การออกเสียงคำว่า مدير مدير [ar]
 • การออกเสียงคำว่า 買い物 買い物 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Waitrose Waitrose [en]
 • การออกเสียงคำว่า showrooming showrooming [en]
 • การออกเสียงคำว่า Prêt-à-porter Prêt-à-porter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Oxford Street Oxford Street [en]
 • การออกเสียงคำว่า Fenwick Fenwick [en]
 • การออกเสียงคำว่า Urban Outfitters Urban Outfitters [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lidl Lidl [nl]
 • การออกเสียงคำว่า John Lewis John Lewis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Anthropologie Anthropologie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า supermarkt supermarkt [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Fnac Fnac [fr]
 • การออกเสียงคำว่า صيدلية صيدلية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า footfall footfall [en]
 • การออกเสียงคำว่า face-to-face face-to-face [en]
 • การออกเสียงคำว่า موظف موظف [ar]
 • การออกเสียงคำว่า 영수증 영수증 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า あれは何と言いますか。 あれは何と言いますか。 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Sainsbury's Sainsbury's [en]
 • การออกเสียงคำว่า Einkaufsbeleg Einkaufsbeleg [de]
 • การออกเสียงคำว่า customers customers [en]
 • การออกเสียงคำว่า convenience store convenience store [en]
 • การออกเสียงคำว่า رخيص رخيص [ar]
 • การออกเสียงคำว่า رخيصة رخيصة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า etsy etsy [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tottenham Court Road Tottenham Court Road [en]
 • การออกเสียงคำว่า Charing Cross Road Charing Cross Road [en]
 • การออกเสียงคำว่า pasar pasar [es]