• การออกเสียงคำว่า محل محل [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ميني ماركت ميني ماركت
 • การออกเสียงคำว่า كاشييه كاشييه
 • การออกเสียงคำว่า زبون زبون [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مركز التسوق مركز التسوق [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فاتورة فاتورة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า محل الألعاب محل الألعاب
 • การออกเสียงคำว่า صيدلية صيدلية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بطاقة بريدية بطاقة بريدية
 • การออกเสียงคำว่า كتب بالانكليزي كتب بالانكليزي
 • การออกเสียงคำว่า دوا للوجع دوا للوجع
 • การออกเสียงคำว่า طوابع بريد طوابع بريد
 • การออกเสียงคำว่า تامبون تامبون
 • การออกเสียงคำว่า كريم للشمس كريم للشمس
 • การออกเสียงคำว่า معجون سنان معجون سنان [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فرشاية سنان فرشاية سنان
 • การออกเสียงคำว่า رخيص رخيص [ar]
 • การออกเสียงคำว่า عايز عايز [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جريدة بالانكليزي جريدة بالانكليزي
 • การออกเสียงคำว่า رخيصة رخيصة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า غالي غالي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า شفرة حلاقة شفرة حلاقة
 • การออกเสียงคำว่า غالية غالية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مجلات بالانكليزي مجلات بالانكليزي
 • การออกเสียงคำว่า شمسية شمسية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า دوا للرشح دوا للرشح
 • การออกเสียงคำว่า صابون صابون [fa]
 • การออกเสียงคำว่า بطاريات بطاريات
 • การออกเสียงคำว่า دوا للمعدة دوا للمعدة
 • การออกเสียงคำว่า gift card gift card [en]