• การออกเสียงคำว่า seckill seckill [en]
 • การออกเสียงคำว่า Vamos ao shopping? Vamos ao shopping? [pt]
 • การออกเสียงคำว่า قاموس قاموس [ar]
 • การออกเสียงคำว่า アリペイ アリペイ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 梱包してください 梱包してください [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ТРЦ ТРЦ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า 영수증 영수증 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า سلة سلة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مسمكة مسمكة
 • การออกเสียงคำว่า فراطة فراطة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า محل الخضرا محل الخضرا
 • การออกเสียงคำว่า سوبرماركت سوبرماركت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า محل الكتب محل الكتب
 • การออกเสียงคำว่า كيس كيس [fa]
 • การออกเสียงคำว่า شاريو شاريو
 • การออกเสียงคำว่า ملحمة ملحمة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فرن فرن [ar]
 • การออกเสียงคำว่า محلات الزريعة محلات الزريعة
 • การออกเสียงคำว่า درج درج [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ماركت ماركت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า موظف موظف [ar]
 • การออกเสียงคำว่า رف رف [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مخزن مخزن [ar]
 • การออกเสียงคำว่า درج الكهربا درج الكهربا
 • การออกเสียงคำว่า مول مول [ar]
 • การออกเสียงคำว่า باركود باركود
 • การออกเสียงคำว่า كاش كاش [fa]
 • การออกเสียงคำว่า رفوف رفوف [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مدير مدير [ar]
 • การออกเสียงคำว่า غرفة القياس غرفة القياس