หมวดหมู่:

shen me

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshen me

  • การออกเสียง : 什么 什么 [hak]