หมวดหมู่:

Shanghai metro

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงShanghai metro

 • การออกเสียง : 中山北路 中山北路 [yue]
 • การออกเสียง : 徐家汇 徐家汇 [zh]
 • การออกเสียง : 杨高中路 杨高中路 [zh]
 • การออกเสียง : 静安寺 静安寺 [zh]
 • การออกเสียง : 真如 真如 [wuu]
 • การออกเสียง : 安亭 安亭 [zh]
 • การออกเสียง : 佘山 佘山 [wuu]
 • การออกเสียง : 五角场 五角场 [yue]
 • การออกเสียง : 四平路 四平路 [zh]
 • การออกเสียง : 交通大学 交通大学 [wuu]
 • การออกเสียง : 新天地 新天地 [ja]
 • การออกเสียง : 曲阳路 曲阳路 [zh]
 • การออกเสียง : 春申路 春申路 [zh]
 • การออกเสียง : 北桥 北桥 [nan]
 • การออกเสียง : 松江大学城 松江大学城 [yue]
 • การออกเสียง : 世纪大道 世纪大道 [nan]
 • การออกเสียง : 豫园 豫园 [zh]
 • การออกเสียง : 博兴路 博兴路 [yue]
 • การออกเสียง : 南浦大桥 南浦大桥 [zh]
 • การออกเสียง : 延安西路 延安西路 [zh]