หมวดหมู่:

Shanghai City

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงShanghai City

  • การออกเสียง : 上海 上海 [wuu]
  • การออกเสียง : 上海市 上海市 [cdo]