หมวดหมู่:

sfuszerować

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsfuszerować

  • การออกเสียง : spartaczyć spartaczyć [pl]
  • การออกเสียง : spartolić spartolić [pl]
  • การออกเสียง : sfuszerował sfuszerował [pl]