หมวดหมู่:

serbian alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงserbian alphabet

 • การออกเสียง : Ђ ђ Ђ ђ [sr]
 • การออกเสียง : Љ љ Љ љ [sr]
 • การออกเสียง : Ћ ћ Ћ ћ [sr]
 • การออกเสียง : Ч ч Ч ч [sr]
 • การออกเสียง : Џ џ Џ џ [sr]
 • การออกเสียง : Б б Б б [sr]
 • การออกเสียง : Њ њ Њ њ [sr]
 • การออกเสียง : Ж ж Ж ж [sr]
 • การออกเสียง : Ј ј Ј ј [sr]
 • การออกเสียง : П п П п [sr]
 • การออกเสียง : Ш ш Ш ш [sr]
 • การออกเสียง : З з З з [sr]
 • การออกเสียง : Л л Л л [sr]
 • การออกเสียง : У у У у [sr]
 • การออกเสียง : К к К к [sr]
 • การออกเสียง : Ц ц Ц ц [sr]
 • การออกเสียง : A a A a [sr]
 • การออกเสียง : Т т Т т [sr]
 • การออกเสียง : Е е Е е [sr]
 • การออกเสียง : Р р Р р [sr]
 • การออกเสียง : М м М м [sr]
 • การออกเสียง : Н н Н н [sr]
 • การออกเสียง : В в В в [sr]
 • การออกเสียง : С с С с [sr]
 • การออกเสียง : Х х Х х [sr]
 • การออกเสียง : О о О о [sr]
 • การออกเสียง : И и И и [sr]
 • การออกเสียง : Д д Д д [sr]
 • การออกเสียง : Ф ф Ф ф [sr]
 • การออกเสียง : Г г Г г [sr]