หมวดหมู่:

send out

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsend out

  • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]