หมวดหมู่:

self-portrait

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงself-portrait

  • การออกเสียง : selfie selfie [en]